Presidentuuri pöördumine EJL liikmetele

Lugupeetud Eesti Juristide Liidu liikmed

Esindan Eesti Juristide Liitu Justiitsministeeriumi juures ühinguõiguse revisjoni komisjonis. Ekspertide töörühm on valmis saanud esialgse eelnõu ning seletuskirja.

Ootan kõikidelt meie liikmetelt kaasabi ettepanekute tegemisel. Koondan ettepanekud ja esitan need Eesti Juristide Liidu nimel.

Kogu informatsioon on Justiitsministeeriumi kodulehel aadressil:

https://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/oiguspoliitika/parem-oigusloome/parema-oigusloome-programmi-ettevalmistavad

 

Kõike head soovides,

Mai Palmipuu

Tegevpresident