Praktikaprogramm EL kohtus

Euroopa Liidu kohtu pöördumine:

Euroopa Kohtus valmis eestikeelne brošüür siin võimaliku praktika kohta: qd-08-22-137-et-c.pdf (europa.eu) ja seda oleks hea Eestis levitada. Meie osakond on eelkõige huvitatud, et meile keegi praktikale tuleks, samas on seal brošüüris muidugi tutvustatud ka teisi võimalusi kohtunikele ja prokuröridele ja põhimõtteliselt veel teistelegi (peamiselt muidugi juristidele, st õigusteaduse lõpetanud inimestele, mainitud on aga ka politoloogia või majandusteaduse lõpetanuid, neile võib huvi pakkuda mõni direktoraat, kus selle haridusega inimestele tööd pakutakse). Eelkõige on see info aga ikkagi mõeldud õigusteaduskonna lõpetanutele, algajatele kohtunikele/prokuröridele või ka juba kogenumatele. Arvestada tuleb, et see on küll tasustatud praktika, tasu suurus on 1372 eurot kuus, st Luksemburgis elamiseks ei ole see suur summa.  

Kogu info on brošüüris põhjalikult kirjas, sh praktika ja sellele kandideerimise ajavahemik (nt hetkel ongi käimas kandideerimine 1. märtsist 2023 algavale praktikale ja selleks on võimalik avaldusi esitada veel kuni 15. septembrini 2022).

Vaata lähemalt!