Põhiseaduse peatüki “Rahvas” kommentaaride esitlus Tartus 07.03.2023

Teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapital esitleb põhiseaduse peatüki „Rahvas“ kommentaare

7. märtsil 2023 algusega kell 15.00 esitleb Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapital Eesti Vabariigi põhiseaduse III peatüki „Rahvas“ kommentaare.

Järjekorras neljas põhiseaduse uute kommentaaride esitlus toimub Riigikohtu konverentsisaalis (Lossi 17, Tartu) ja kantakse otse üle akadeemia veebilehel.

Veebilehelt pohiseadus.riigioigus.ee leiab juba ilmunud kommentaarid.

Esitlusel teeb ettekande põhiseaduse paragrahvide 57 ja 58 kommentaaride autor, Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik Katri Jaanimägi, kes räägib hääleõiguse põhiseaduslikest alustest. Järgneval arutelul rahva otsedemokraatia võimaluste üle osalevad kommentaaride peatoimetaja Uno Lõhmus, Põhiseaduse Assamblee liige Liia Hänni ja Tartu Ülikooli riigiõiguse külalislektor Aaro Mõttus.

Kommentaarid on mõeldud eelkõige seadusandjatele, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele, kohtunikele ja juristidele. Avalikkuse ette jõuavad kommentaarid üksikute peatükkide ja osade kaupa. Nende koostamisel osaleb suur hulk tunnustatud juriste, samuti uusi nimesid riigiõigusteaduses.

Kommentaaride osasid on avaldatud alates 2022. aasta novembrist. Lugejale on kättesaadavad preambuli, III peatüki „Rahvas“, V peatüki „Vabariigi President“, IX peatüki „Välissuhted ja välislepingud“, XIII peatüki „Kohus“, XV peatüki „Põhiseaduse muutmine“ ja põhiseaduse täiendamise seaduse kommentaarid.

Põhiseaduse kommentaarid on Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali väljaanne, mis ilmub justiitsministeeriumi rahalisel toetusel.

Kohapeal osalemine on eelregistreerimisega. Palume kohapeal osavõtust teada anda hiljemalt 3. märtsil siin.

Kontakt: kerdi.raud@akadeemia.ee