Õigusloomejuristide järelkasvuprogramm

Justiitsministeerium kutsub osalema
ÕIGUSLOOMEJURISTIDE JÄRELKASVUPROGRAMMIS
Justiitsministeerium alustab taas uue õigusloomejuristide järelkasvuprogrammiga, milles tutvustatakse ülikoolilõpetajatele või -lõpetanutele õigusloomejuristi ametit – seaduste koostamist ja menetlemist. Dokumendid palume esitada 14. maiks.

Täpsem info: https://www.just.ee/et/oigusloomejuristide-jarelkasvuprogramm