ÕIGUSAPTEEK VENE KULTUURIKESKUSES 24.11.2016

EJL

Eesti Juristide Liit

ÕIGUSAPTEEK

VENE KULTUURIKESKUSES
MERE PST 5, TALLINN

Õigusapteek Tallinna Kesklinnas

Selle aasta viimane ÕIGUSAPTEEK toimub koostöös Tallinna linnaga juba 24. novembril 2016.a. kella 10.00 – 14.00 Vene Kultuurikeskuses, asukohaga Mere pst 5, TALLINN.

Tasuta õigusabi antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, töölepingu seaduse, töövaidluste lahendamise, korteriühistute problemaatika/ kaebused KÜ tegevuse peale, täitemenetluse rakendamine, väärteomenetlus ja MUPO vaidlused, tarbijakaitse probleemid ja vaidlused, maksuõiguse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Kai Amos – vandeadvokaat, tarbijakaitse komisjoni esimees- lepinguõigus, võlaõigus, kohtusse pöördumine, tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidemenetlus;

Meelis Pirn – vandeadvokaat- lepinguõigus, võlaõigus, kohtusse pöördumine, tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidemenetlus;

Sergei Tšurkin – vandeadvokaadi abi – KÜ vaidlused, lepinguõigus, kohtusse pöördumine;

Külli Kaldvee – õigusnõunik – riigi- ja kohaliku omavalitsuse vaidlused ja perekonnaõigus;

Urmas Mardi – korteriühistute õigusnõunik- korteriühistute vaidlused ja nõuded;

Ülle Aliorg – õigusnõustaja, kaebused ja avaldused KOV-ide vastu, MUPO vaided, väärteomenetlus;

Olga Vaarmann – jurist – perekonnaõigus, elatised, võlaõigus, lepingutega seonduvad probleemid;

Jana Kitter – õigusnõustaja – perekonnaõigus, elatised, võlaõigus, lepingutega seonduvad probleemid;

Krista Paal – õigusnõustaja – perekonnaõigus, elatised, töövaidlused, töölepinguseadus,  pärimisõigus;

Vambola Olli – õigusnõustaja – KÜ otsused, korteriühistute probleemid, kohtusse pöördumine, kohtuvaidlused, elamuõigus;

Risto Sepp – kohtutäitur – täitemenetluse rakendamine, täituri õigused ja võimalused probleemide lahendamisel.

Ly Müürsoo – pankrotihaldur – eraisiku pankrott, võlgade ümberkujundamine, saneerimine;

Eve Põtter – notar- notaritehingud, pärimisõigus;

Enn Tonka – tarbijakaitse vaidlused, tarbijaõigused, lepingulised kohustused;

Heli Põder – tarbijakaitse ameti jurist- tarbijalepingud, lepingute vaidlustamine, lepingute kommenteerimine.

krahu_vek-page-001

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õiguslane nõustamine. Kohapeal puudub võimalus kohtudokumente või avaldusi/taotlusi vormistada.

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI korralduse kohta saate Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee või Facebookist või helistage telefonidele 6313002, 6314466.