Õigusapteek Tallinna Lasnamäe linnaosavalitsuses 10.04.2013

ÕIGUSAPTEEK LASNAMÄE LINNAOSAVALITSUSES ( Pallasti tn 54 )

10.aprillil 2013.a. 11.00- 15.00

Juba aastaid edukalt tasuta õigusabi andnud Eesti Juristide Liidu „Õigusapteegi“ õigusnõustajad väljuvad oma tavakeskkonnast ja nõustavad abivajajaid 10.04.2013.a.kella 11.00- 15.00 Lasnamäe Linnaosavalitsuses (Pallasti tn 54). Lisaks „Õigusapteegi“ õigusnõustajatele on kaasatud Eesti Töötukassa nõustajad ja toetuste spetsialistid, kes annavad nõu töötukassa poolt osutatavate teenuste ja toetuste osas.

Nõu antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete,pärimisõiguse, töölepingu seaduse, maksuõiguse, täitemenetluse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, korteriühistute, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Ly Müürsoo – pankrotihaldur- pankroti- ja täitemenetlus, võlanõustamine.

Kai Amos – vandeadvokaat – töölepingu seadus, perekonnaseadus, pärimisseadus. Külli Kaldvee- õigusnõunik- riigi- ja kohaliku omavalitsuse vaidlused ja perekonnaõigus.

Raimo Jõgeva – korteriühistute nõunik- korteriühistute vaidlused ja nõuded.

Meelis Pirn – vandeadvokaat – võlanõustamine, lepinguõigus.

Vadim Vilde – õigusnõunik- võlaõigus.

Jana Kitter – perekonnaõigus, töölepinguseadus.

Maarika Pähklemäe – perekonnaõigus, elatised.

Krista Paal– perekonnaõigus, elatised, pärimisõigus.

Enn Tonka – tarbijakaitse komisjoni esimees- tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidemenetlus.

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õiguslane nõustamine. Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI kohta saate telefonilt 6313002, 6314466.