Õigusapteek Prirta Linnaosa Valitsuses

EJL (2)

EESTI JURISTIDE LIIT

§ ÕIGUSAPTEEK PIRITA LINNAOSA VALITSUSES

(Kloostri 6, TALLINN)

15. veebuaril 2018 kell 10.00-14.00

Nõu antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, töölepingu seaduse, töövaidluste lahendamise, korteriühistute problemaatika/kaebused KÜ tegevuse peale, täitemenetluse rakendamine, tarbijakaitse probleemid ja vaidlused, maksuõiguse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Kai Amos – vandeadvokaat, tarbijakaitse komisjoni esimees- lepinguõigus, võlaõigus, kohtusse pöördumine,  tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidemenetlus.

 Sergei Tšurkin – vandeadvokaadi abi – töölepingu seadus, lepinguõigus, kohtusse pöördumine;

Urmas Mardi – korteriühistute liidu õigusnõunik- korteriühistute vaidlused ja nõuded;

Külli Kaldvee – õigusnõustaja – kohaliku omavalitsuse õigusaktid, nende õiguslik regulatsioon ja vaided;

Krista Paal – õigusnõustaja- perekonnaõigus, elatised, töölepingu seadus, töövaidlused;

Vambola Olli – õigusnõustaja – KÜ otsused, korteriühistute probleemid, kohtusse pöördumine, kohtuvaidlused, elamuõigus;

Ly Müürsoo – pankrotihaldur- eraisiku ja FI pankrott;

Enn Tonka – tarbijavaidlused, lepinguõigused;

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õigusalane nõustamine. Eelregistreerimine ei ole vajalik, teenindatakse elavas järjekorras.                  

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI kohta saate lugeda Eesti Juristide Liidu koduleheküljelt või EJL Facebooki leheküljelt või palun helistage telefonilt 6313002, 6314466.