Õigusapteek Põhja-Tallinnas 30 novembril 2017

 

EJL

EESTI JURISTIDE LIIT

ÕIGUSAPTEEK STROOMI KESKUSES

(Tuulemaa 20,TALLINN )

30.novembril 2017.a. 10.00- 14.00

Nõu antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, töölepingu seaduse, töövaidluste lahendamise, korteriühistute problemaatika/ kaebused KÜ tegevuse peale, täitemenetluse rakendamine, väärteomenetlus ja MUPO vaidlused, tarbijakaitse probleemid ja vaidlused, maksuõiguse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:
Kai Amos – vandeadvokaat, tarbijakaitse komisjoni esimees- lepinguõigus, võlaõigus, kohtusse pöördumine, tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidemenetlus.

Sergei Tšurkin– vandeadvokaadi abi – töölepingu seadus, lepinguõigus, kohtusse pöördumine;

Meelis Pirn– vandeadvokaat- lepinguõigus, võlaõigus, kohtusse pöördumine;

Urmas Mardi– korteriühistute õigusnõunik- korteriühistute vaidlused ja nõuded;

Külli Kaldvee– õigusnõustaja – kohaliku omavalitsuse õigusaktid, nende õiguslik regulatsioon ja vaided;

Krista Paal – õigusnõustaja- perekonnaõigus, elatised, töölepingu seadus, töövaidlused;

Olga Vaarmann – jurist- perekonnaõigus, elatised, võlaõigus, lepingutega seonduvad probleemid;

Jana Kitter – õigusnõustaja- perekonnaõigus, elatised, võlaõigus, lepingutega seonduvad probleemid;

Vambola Olli– õigusnõustaja – KÜ otsused, korteriühistute probleemid, kohtusse pöördumine, kohtuvaidlused, elamuõigus;

Risto Sepp – kohtutäitur – täitemenetluse rakendamine, täituri õigused ja võimalused probleemide lahendamisel.

Diana Verš– notar- notaritehingud, pärimisõigus.

Eve Põtter– notarite koja jurist, notari kandidaat- notaritehingud, pärimisõigus;

Enn Tonka– tarbijavaidluste komisjoni esimees- tarbijavaidlused, lepinguõigused;

Helina Itter– jurist- tarbijavaidlused, lepinguõigused;

Heli Põder– jurist, tarbijakaitse vaidlused, tarbijate problemaatika.

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õiguslane nõustamine. Kliente teenindatakse elavas järjekorras ning eelnevat registreerimist ei ole vaja.
Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI kohta saate Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee või vaadake ka Facebookist või palun helistage telefonilt 6313002, 6314466.

kodurahu