ÕIGUSAPTEEK PÕHJA-TALLINNA LINNAOSAS 29.09.2016

EJL

Eesti Juristide Liit

ÕIGUSAPTEEK

PÕHJA TALLINNA LINNAOSAS
MATTIASE PÕHIKOOLI I korruse saalis
ERIKA 7 a TALLINN

Õigusapteek est ja rus

Järjekorras kolmas ÕIGUSAPTEEK toimub koostöös Tallinna linnaga 29. septembril 2016.a. kella 10.00- 14.00 Põhja-Tallinna linnaosas, Erika tn 7a asuvas Mattiase Põhikooli I korruse saalis.

Tasuta õigusabi antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, töölepingu seaduse, töövaidluste lahendamise, korteriühistute problemaatika/ kaebused KÜ tegevuse peale, täitemenetluse rakendamine, väärteomenetlus ja MUPO vaidlused, tarbijakaitse probleemid ja vaidlused, maksuõiguse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Kai Amos – vandeadvokaat, tarbijakaitse komisjoni esimees – lepinguõigus, võlaõigus, kohtusse pöördumine, tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidemenetlus

Meelis Pirn – vandeadvokaat – lepinguõigus, võlaõigus, kohtusse pöördumine, tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidemenetlus.

Sergei Tšurkin – vandeadvokaadi abi – KÜ vaidlused, lepinguõigus, kohtusse pöördumine;

Külli Kaldvee – õigusnõunik – riigi- ja kohaliku omavalitsuse vaidlused ja perekonnaõigus;

Urmas Mardi – korteriühistute õigusnõunik – korteriühistute vaidlused ja nõuded;

Ülle Aliorg – õigusnõustaja – kaebused ja avaldused KOV-ide vastu, MUPO vaided, väärteomenetlus;

Olga Vaarmann – jurist – perekonnaõigus, elatised, võlaõigus, lepingutega seonduvad probleemid;

Jana Kitter – õigusnõustaja – perekonnaõigus, elatised, võlaõigus, lepingutega seonduvad probleemid;

Krista Paal – õigusnõustaja – perekonnaõigus, elatised, töövaidlused, töölepinguseadus, pärimisõigus;

Vambola Olli – õigusnõustaja – KÜ otsused, korteriühistute probleemid, kohtusse pöördumine, kohtuvaidlused, elamuõigus;

Risto Sepp – kohtutäitur – täitemenetluse rakendamine, täituri õigused ja võimalused probleemide lahendamisel.

Diana Verš – notar – notaritehingud, pärimisõigus.

Külli Leesi – notari kandidaat – notaritehingud, pärimisõigus.

Enn Tonka – tarbijakaitse vaidlused, tarbijaõigused, lepingulised kohustused;

Heli Põder – tarbijakaitse ameti jurist – tarbijalepingud, lepingute vaidlustamine, lepingute kommenteerimine.

krahu_vek-page-001

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õiguslane nõustamine. Kohapeal puudub võimalus kohtudokumente või avaldusi/ taotlusi vormistada.
Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI korralduse kohta saate Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee või Facebookist või helistage telefonidele 6313002, 6314466. 

Õigusapteek kaart