Tasuta õigusabi Nõmme Linnaosa Valitsuses 31.05.2018

EJL

EESTI JURISTIDE LIIT

§ ÕIGUSAPTEEK

§ ПРАВОВАЯ АПТЕКА

NÕMME LINNAOSA VALITSUSES

(Valdeku 13, TALLINN) 

31. mail 2018 kell 10.00-14.00

Tasuta õigusabi Nõmme Linnaosa Valitsuses

Nõu antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, töölepingu seaduse, töövaidluste lahendamise, korteriühistute problemaatika/ kaebused KÜ tegevuse peale, tarbijakaitse probleemid ja vaidlused, maksuõiguse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Kai Amos, vandeadvokaat ­– tarbijakaitse komisjoni esimees- lepinguõigus, võlaõigus, kohtusse pöördumine,  tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidemenetlus;

Sergei Tšurkin, vandeadvokaadi abi – töölepingu seadus, lepinguõigus, kohtusse pöördumine;

Urmas Mardi, korteriühistute liidu õigusnõunik – korteriühistute vaidlused ja nõuded;

Külli Kaldvee, õigusnõustaja – kohaliku omavalitsuse õigusaktid, nende õiguslik regulatsioon ja vaided;

Krista Paal, õigusnõustaja – perekonnaõigus, elatised, töölepingu seadus, töövaidlused;

Vambola Olli, õigusnõustaja – KÜ otsused, korteriühistute probleemid, kohtusse pöördumine, kohtuvaidlused, elamuõigus;

Ly Müürsoo, pankrotihaldur – eraisiku ja FI pankrott;

Enn Tonka – tarbijavaidlused, lepinguõigused.

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õigusalane nõustamine. Kliente teenindatakse elavas järjekorras ning eelnev registreerimine ei ole vajalik.

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI kohta leiate Eesti Juristide Liidu koduleheküljelt www.juristideliit.ee või Facebooki leheküljelt või helistades telefonile 6313002, 6314466.