ÕIGUSAPTEEK LASNAMÄE LINNAOSAVALITSUSES 27.10.2016

 EJL

Eesti Juristide Liit

ÕIGUSAPTEEK

LASNAMÄE LINNAOSAVALITSUSE I korruse saalis
Pallasti 54 TALLINN

                    

Õigusapteek Lasnamäe Linnosavalitsuses

Järjekorras neljas ÕIGUSAPTEEK toimub koostöös Tallinna linnaga 27. oktoobril 2016.a. kella 10.00- 14.00 Lasnamäe Linnaosavalitsuse, Pallasti tn 54 Tallinn, I korruse saalis.

Tasuta õigusabi antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, töölepingu seaduse, töövaidluste lahendamise, korteriühistute problemaatika/ kaebused KÜ tegevuse peale, täitemenetluse rakendamine, väärteomenetlus ja MUPO vaidlused, tarbijakaitse probleemid ja vaidlused, maksuõiguse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Kai Amos – vandeadvokaat, tarbijakaitse komisjoni esimees- lepinguõigus, võlaõigus, kohtusse pöördumine, tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidemenetlus

Sergei Tšurkin – vandeadvokaadi abi – KÜ vaidlused, lepinguõigus, kohtusse pöördumine;

Külli Kaldvee – õigusnõunik – riigi- ja kohaliku omavalitsuse vaidlused ja perekonnaõigus;

Ülle Aliorg – õigusnõustaja, kaebused ja avaldused KOV-ide vastu, MUPO vaided, väärteomenetlus;

Olga Vaarmann – jurist – perekonnaõigus, elatised, võlaõigus, lepingutega seonduvad probleemid;

Jana Kitter – õigusnõustaja – perekonnaõigus, elatised, võlaõigus, lepingutega seonduvad probleemid;

Krista Paal – õigusnõustaja – perekonnaõigus, elatised, töövaidlused, töölepinguseadus,  pärimisõigus;

Vambola Olli – õigusnõustaja – KÜ otsused, korteriühistute probleemid, kohtusse pöördumine, kohtuvaidlused, elamuõigus;

Risto Sepp – kohtutäitur – täitemenetluse rakendamine, täituri õigused ja võimalused probleemide lahendamisel.

Ly Müürsoo – pankrotihaldur – eraisiku pankrott, võlgade ümberkujundamine, saneerimine.

krahu_vek-page-001Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õiguslane nõustamine. Kohapeal puudub võimalus kohtudokumente või avaldusi/taotlusi vormistada.

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI korralduse kohta saate Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee või Facebookist või helistage telefonidele 6313002, 6314466.