Õigusapteek Lasnamäe Linnaosa Valitsuses 21.09.2017

                               

EJL

EESTI JURISTIDE LIIT

§ ÕIGUSAPTEEK LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUSES

(Pallasti tn 54 TALLINN)

21. septembril 2017 kell 10.00-14.00

Nõu antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, töölepingu seaduse, töövaidluste lahendamise, korteriühistute problemaatika/kaebused KÜ tegevuse peale, täitemenetluse rakendamine, väärteomenetlus ja MUPO vaidlused, tarbijakaitse probleemid ja vaidlused, maksuõiguse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Kai Amos, vandeadvokaat – tarbijakaitse komisjoni esimees- lepinguõigus, võlaõigus, kohtusse pöördumine,  tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidemenetlus;

Sergei Tšurkin, vandeadvokaadi abi – töölepingu seadus, lepinguõigus, kohtusse pöördumine;

Olga Vaarmann,  jurist – perekonnaõigus, elatised, võlaõigus, lepingutega seonduvad probleemid;

Jana Kitter, õigusnõustaja – võlaõigus, lepingutega seonduvad probleemid;

Krista Paal, õigusnõustaja – perekonnaõigus, elatised, laste hooldusõigus, töölepingu seadus;

Vambola Olli, õigusnõustaja – KÜ otsused, korteriühistute probleemid, kohtusse pöördumine, kohtuvaidlused, elamuõigus;

Risto Sepp, kohtutäitur – täitemenetluse rakendamine, täituri õigused ja võimalused probleemide lahendamisel;

Diana Verš, notar – notaritehingud, pärimisõigus;

Eve Põtter, Notarite Koja jurist, notari kandidaat – notaritehingud, pärimisõigus;

Enn Tonka, jurist – tarbijavaidlused, lepinguõigused;

Heli Põder, jurist – tarbijakaitse vaidlused, tarbijate problemaatika;

Ly Müürsoo, pankrotihaldur – eraisiku pankrot, makseraskused, maksehäired. 

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õigusalane nõustamine. Eelregistreerimine ei ole vajalik, teenindatakse elavas järjekorras.                  

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI kohta saate lugeda Eesti Juristide Liidu koduleheküljelt või EJL Facebooki leheküljelt või palun helistage telefonilt 6313002, 6314466.


kodurahu