Õigusapteek Lasnamäe Linnaosa Valitsuses 26.04.2018

EJL (2)

EESTI JURISTIDE LIIT

ÕIGUSAPTEEK  LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUSES

(Pallasti 54 TALLINN 11413)

 

26.aprilil 2018.a. 10.00- 14.00

Õigusapteek Lanamäe Linnaosa Valitsuses

Nõu antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, töölepingu seaduse, töövaidluste lahendamise, korteriühistute problemaatika/ kaebused KÜ tegevuse peale, tarbijakaitse probleemid ja vaidlused, maksuõiguse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Kai Amos – vandeadvokaat, tarbijakaitse komisjoni esimees- lepinguõigus, võlaõigus, kohtusse pöördumine,  tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidemenetlus.

Sergei Tšurkin – vandeadvokaadi abi – töölepingu seadus, lepinguõigus, kohtusse pöördumine;

Külli Kaldvee – õigusnõustaja – kohaliku omavalitsuse õigusaktid, nende õiguslik regulatsioon ja vaided;

Krista Paal – õigusnõustaja- perekonnaõigus, elatised, töölepingu seadus, töövaidlused;

Diana Verš– notari kohusetäitja notaritoimingud, pärimisõigus;

Vambola Olli – õigusnõustaja – KÜ otsused, korteriühistute probleemid, kohtusse pöördumine, kohtuvaidlused, elamuõigus;

Risto Sepp –  kohtutäitur, lepingud ja võlad;

Helina Itter – tarbijakaitse ja tarbijate vaidlused;

Heli Põder – tarbijakaitse ja tarbijate vaidlused;

Enn Tonka – tarbijavaidlused, lepinguõigused.

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õiguslane nõustamine.           Kliente teenindatakse elavas järjekorras ning eelnevat registreerimist ei ole vaja.

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI kohta saate Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee või vaadake ka FB või palun helistage telefonilt 6313002, 6314466.