Õigusapteek Kristiine Linnaosa Valitsuses 07.10.2021

EESTI JURISTIDE LIIT

ÕIGUSAPTEEK

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUSE I KORRUSE SAALIS

(Metalli 5  TALLINN)

     7. oktoobril 2021 kella 10.00-14.00

Tasuta õigusabi Kristiine Linnaosa Valitsuses

Nõu antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, töölepingu seaduse, töövaidluste lahendamise põhimõtted ja menetluse kord, korteriühistute problemaatika/ kaebused KÜ tegevuse peale, tarbijakaitse probleemid ja vaidlused, maksuõigused ja maksukohustused, kohtusse pöördumise võimalikkuse selgitamine, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja nende poolt väljastatud dokumentide analüüsimine, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Sergei Tšurkin- vandeadvokaadi abi- lepinguõigus, võlaõigus, kohtusse pöördumine;

Krista Paal– õigusnõunik- perekonnaõigus, elatised, maksekäsu kiirmenetlus;

Urmas Mardi- Korteri Ühistute  liidu õigusnõunik- KÜ nõuded, otsused, vaided; 

Diana Verš- notari kandidaat- notaritoimingud, pärimismenetlus, asjaõigus;

Eve Põtter– notar-notaritoimingud, pärimisõigus, pärimismenetlus, asjaõigusega seotud notaritoimingud;

Helina Itter- õigusnõunik- tarbijaõigused, võlanõustamine, täitemenetlus;  

Heli Põder- õigusnõunik- tarbijaõigused, tarbijakaitse vaidlused ja komisjoni poole pöördumise selgitamine, töölepingu seadus, töölepingu vaidlused;

Külli Kaldvee- õigusnõunik- kohalike omavalitsuste õigusaktide vaidlustamine, seaduslikkuse tagamine, kaebused KOV -ide tegevuse peale;

Risto Sepp- kohtutäitur- täitemenetlus, võlad ja  võlakohustuste selgitused;

Olga Vaarmann– projekti administraator.

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õigusalane nõustamine. Kliente teenindatakse elavas järjekorras ning eelnev registreerimine ei ole vajalik.

TEENINDATAKSE AINULT VAKTSINEERITUD KLIENTE.

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI kohta leiate Eesti Juristide Liidu koduleheküljelt www.juristideliit.ee või Facebooki leheküljelt või helistades telefonile 6313002, 6314466.