Õigusapteek Haabersti Vabaaja Keskuses 13.04.2017

                                                              EJL

EESTI JURISTIDE LIIT

§ ÕIGUSAPTEEK 

HAABERSTI VABAAJA KESKUSES (Ehitajate tee 109A TALLINN)

13. aprillil  2017.a. 10.00- 14.00

Õigusapteek 13.04.2017 Haabersti vene keeles

Nõu antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, töölepingu seaduse, töövaidluste lahendamise, korteriühistute problemaatika/ kaebused KÜ tegevuse peale, täitemenetluse rakendamine, väärteomenetlus ja MUPO vaidlused, tarbijakaitse probleemid ja vaidlused, maksuõiguse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.

 

Nõustajatena on registreerunud:

Kai Amos, vandeadvokaat – tarbijakaitse komisjoni esimees- lepinguõigus, võlaõigus, kohtusse pöördumine,  tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidemenetlus.

Sergei Tšurkin, vandeadvokaadi abi – töölepingu seadus, lepinguõigus, kohtusse pöördumine;

Urmas Mardi, korteriühistute õigusnõunik – korteriühistute vaidlused ja nõuded;

Ülle Aliorg, õigusnõustaja – kaebused ja avaldused KOV-ide vastu, MUPO vaided, väärteomenetlus;

Olga Vaarmann, jurist – perekonnaõigus, elatised, võlaõigus, lepingutega seonduvad probleemid;

Jana Kitter, õigusnõustaja – perekonnaõigus, elatised, võlaõigus, lepingutega seonduvad probleemid;

Vambola Olli, õigusnõustaja – KÜ otsused, korteriühistute probleemid, kohtusse pöördumine, kohtuvaidlused, elamuõigus;

Krista Paal, 7. taseme õigusnõustaja – perekonnaõigus, elatised, elatisabi;

Risto Sepp, kohtutäitur – täitemenetluse rakendamine, täituri õigused ja võimalused probleemide lahendamisel, elatisabi nõuded;

Külli Kaldvee, õigusnõustaja – perekonnaõigus, elatised, elatisabi, KOV-idega seonduvad probleemid;

Diana Verš, notar – notaritehingud, pärimisõigus.

Eve Põtter, notarite koja jurist, notari kandidaat – notaritehingud, pärimisõigus;

Ly Müürsoo, pankrotihaldur – eraisiku ja FIE pankrott;

Enn Tonka, jurist – tarbijavaidlused, lepinguõigused;

Heli Põder, jurist – tarbijakaitse vaidlused, tarbijate problemaatika.

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti- kui venekeelne tasuta õigusalane nõustamine.

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI kohta saate Eesti Juristide Liidu koduleheküljelt www.juristideliit.ee või vaadake Facebookist või palun helistage telefonidel 6313002, 6314466.

kodurahu