Noorjuristide õppe- ja suvepäevad

27.-28. augustil toimusid Tallinnas esimesed Eesti Juristide Liidu noorjuristide õppe- ja suvepäevad, mis keskendusid peaasjalikult immigratsiooni- ja pagulastemaatikale.

Üritusest võttis osa ligi 25 noort, kelle hulgas oli nii noorjuriste, uusi Juristide Liidu liikmeid kui ka tavalisi õigustudengeid.

“Kahtlemata köidab immigratsiooni- ja pagulastemaatika tudengeid, mistõttu polnud osalejate leidmisega raskusi. Esimene päev, s.o 27. september, algas Eesti Juristide Liidu presidendi Jüri Heinla soojade tervitussõnadega, misjärel diskuteerisid Eesti erakondade esindajad noortega pagulaspoliitika olemuse ning kitsaskohtade üle,” kommenteeris suvepäevi projektijuht Katarina Kiiver. “Pärast lõunapausi jätkus päev dr Merilin Kiviorgi koolitusega teemal “Pagulased, immigrandid ja õigusaktid”. Teisele päevale oli küll kavandatud ekskursioon-orienteerumine Tallinna vanalinnas, ent halva ilma tõttu piirdus päev Eesti Juristide Liidu kontori ja tegevuste tutvustamisega. Üritust võib siiski lõppkokkuvõttes õnnestunuks pidada ja sain tagasisidet, et sarnaseid üritusi võiks veelgi korraldada,” märkis Kiiver.

Fotod üritusest ilmuvad peagi Eesti Juristide Liidu Facebooki-lehele.

Ürituse toimumist rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu / Haridus- ja Teadusministeerium.