Millist head ja paremat toob aasta 2017 EMSLis?

Head EMSLi liikmed!

Kolmekuningapäev on juba otsapidi möödas ja kuusedki kodudest-kontoritest välja viidud. Siiski ei pea ma patuks soovida kõike head uueks alanuks!

Aasta 2017 on toonud juba palju uusi võimalusi vabakonnale ning kirjutan, kuidas EMSL neid kasutada plaanib. Mõningad muutused on me meeskonnas, mõningad senistes töödes, sest veebruarikuuga tõmbame joone alla pea aasta kestnud strateegiaprotsessile. Aasta esimese poole tegevused saavad juba kantud uutest eesmärkidest, strateegiat ennast loodan liikmetega arutada lähinädalatel ning kevadisel üldkoosolekulgi. 

Eelmise aasta lõpus toimunud valitsuse vahetumise tõttu lükkus arutelu kodanikuühiskonnast riikliku tähtsusega küsimusena selle aasta veebruari teise poolde. Enne loodame parlamendiliikmetele veidi enam selgitada millised on trendid ja muutused me töös, et arutelust oleks kasu ja me üksteisest mööda ei räägiks. Loodame ka avaliku võimu ja vabaühenduste koostööpõhimõtete järgimiseks rohkem sellel aastal ära teha ning harutada lahti neid osalemis- ja kaasamiskogemusi, mis päris hästi pole õnnestunud. Ikka selleks, et õppida ise ja selgitada, millised kohad koostööpraktikates parandamist vajavad. EMSL on osaline paljudes valitsuskomisjonides ja töörühmades – võtke julgelt ühendust kui tundub, et mõni te jaoks oluline teema võiks nende päevakorda jõuda. 

Me meeskonnas on tagasi Alari, küll väikese koormusega (0,25), kuid täpselt nüüd mil vajame ta abi ühingu – ning maksuõiguse teemades: uue valitsuskoalitsiooni lepe näeb ette vabaühenduste riigieelarvest rahastamise korrastamist ning vastne siseminister on sõnastamas ettepanekuid vabakonna rahastamise mitmekesistamiseks. Strateegilise partnerina saame valitsuse valmisolekule soodustada eraraha kaasamist vabakonda ning arendada edasi oma ettepanekuid tulumksuseaduse muutmiseks ja selle kaudu annetamise ning filantroopia edendamiseks. Teiseks saab sellel aastal hoo sisse ühinguõiguse revisjon, mille käigus ühes teiste seadustega ka mittetulundusühinguid ning sihtasutusi puudutav regulatsioon tükkideks lahti võetakse, et need tänapäevasemalt tagasi kokku panna. Alari poole võib otse pöörduda ka igapäevastes ühinguõigust puudutavates küsimustes (alari@heakodanik.ee).

Siim keskendub talvekuudel hasartmängumaksule. Kuna ka sel teemal plaanib uus valitsus jõuda kokkulepeteni kiiresti, juba aprillis, on EMSL-i huvi kindlustada, et ümberkujundatud rahastusmudelid tooksid vabakonda enam ressurssi, rohkem katet tegevuskuludele ning toetusskeemid saaksid läbipaistvamaks ja mõjusamaks. Hoiame silma peal ministeeriumites plaanitaval ning räägime nii paljude vabaühendustega kui võimalik, et oskaksime valdkondlike ühingute huvide eest seista. Kel sel teemal kaasa rääkida, ärge peljake siim@heakodanik.ee ühendust võtta, kui ta ei peaks ise ette jõudma. Rahastamise teemadest ei jäta me ka katuseraha ega rahastamise andmeid. 

EMSLi tegevust mõjutavad 2017. aastal veel kohalike omavalitsuste valimised ning Eesti EL Nõukogu eesistumine. See tähendab suuremat tähelepanu kohalikele osalusvormidele, manifesti koostamist, valimiste valvamist. Viimast seekord koostöös noorteühingutega, sest kui 16-aastastele valimisõiguse andmine nõuab ka valimistarkuse viimist nendeni. Eesistumisest soovime, et võimalikult paljud vabaühendused kasutaksid seda oma koostöösuhete tugevdamiseks Euroopa partneritega ning ka oma teemade tõstatamiseks poliitikavalikute aruteludes. Taotluse esitasime ise ka KÜSKi suurürituste konkursile, et aasta teises pooles korraldada üks arutelu kodanikuruumi hoidmise teemadel. Seni jätkame koostööd oma Euroopa partneritega ning aitame Ukraina vabaühendustel tugevamat omavahelist võrgustikku luua.  

Kogukonnapraktikal on oluline kasvamise aasta – plaan on jõuda kokku 40 kooli, see omakorda tähendab, et ka praktikakohti läheb vaja enam. Kogukonnapraktikat veavad edasi Aljona (aljona@heakodanik.ee) ja Helen (helen@heakodanik.ee). Aga ka teised me meeskonnast jõuavad vast koolidesse enam. 

Eelmisel aastal alustatud Huvikaitselaborit jätkame loomulikult ka – 26 organisatsiooni saavad aasta alguses valmis oma huvikaitseplaanid, mis peaks aasta kestel rohkem vabakonna eestkostetööd nähtavale tooma. Marleeni (marleen@heakodanik.ee) hooleks on lisaks EMSLi tellimuskoolituste korrastamine: aastatega on meil kogunenud üksjagu kogemust, mida koolitustena heal meelel ka laiemalt jagame. Kel huvi, küsige! 

EMSLi uue strateegiaga on me sooviks tugevdada võrgustikke ja koostööd vabakonnas. Üsna kohe saadab Maria mõned küsimused liikmetele sellest, kuidas meil 2016. aastal läks ning mida uue aasta tegevustes arvesse võiksime võtta. Leidke palun need mõned minutid, et me tegevusele tagasisidet anda ning sel moel aidata meil katusorganisatsioonina tugevamaks saada. Liikmetöös katsume uue hingamise sisse puhuda kokkusaamistele – leiame teemad ning inimesed, kellel oskusi või vaateid, mis kasulikud ja huvitavad. Annetuste ja filantroopia teemal tulevad mõned töötoad, aga võtame ette ka digi- ning juhtimisoskused vabaühendustes. 

Olete vast märganud ka EMSLi uut veebilehte. Mari Öö (mari@heakodanik.ee) on väga huvitatud tagasisidest, et tehtu paremakski saada. Jätkame esmaspäevaste uudiskirjade väljaandmist (kellel aadress mingil põhjusel saajate listist välja jäänud, registreerige see veebis uuesti) ning korra kvartalis teeme kokkuvõtte huvikaitsetegevuste käigust ning tulemustest. Venekeelse uudiskirja väljaandmist jätkame samamoodi, üle nädala. Seda teeb jätkuvalt Ivan (ivan@heakodanik.ee), kelle poole pöörduge julgelt ka siis, kui soovite oma uudistega jõuda venekeelsete elanikeni üle Eesti. Uuest strateegiast tulenevalt proovime töösse saada ka ingliskeelse infojoa.

Midagi kindlasti ununes, midagi uut ja põnevat kasvab plaanitust kindlasti juurde.  

Soovin kõigile ilusat aastat!

 

Maris Jõgeva
EMSLi juhataja