Lahend nr. 613

Lahend nr. 613
8. september 2015

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Ants Jürmani kaebust TV3 “Seitsmeste uudiste” korvpalliajaloo lõigu (20.8.15) kohta.

Kaebuse kohaselt oli uudislõigus faktiviga – korvpallur Heino Veskilat ei mõrvanud 1941. aastal mitte saksa sõjaväevõimud, vaid Tartu Omakaitse vabatahtlike mahalaskjate rühm. Oma väite kinnituseks esitas Ants Jürman ajakirja Basketball (nr 55, detsember 2013) endakirjutatud artikli, mis põhineb riigiarhiivi säilikutel. Kaebuse esitaja, kes ise on Heino Veskila sugulane, vestles toimetusega ja saavutas enda sõnul kokkuleppe, et toimetus esitab eraviisilise vabanduse. Seda aga ei järgnenud.

TV 3 ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et TV 3 ei ole käitunud kooskõlas hea tavaga.

ASNil puudub võimalus juurelda ajaloodetailide ja juhtumi tehiolude üle, eriti kuna toimetus oma seisukohta ei esitanud. Esile tulnud faktiebatäpsus ei ole spordiloo kontekstis võtmetähtsusega, kuigi sportlasringkonnas siiski oluline.

ASN peab taunimisväärseks toimetuse soovimatust probleemi asjakohaselt lahendada, seda enam, et kaebuse esitaja taotles vaid isiklikku vabandust ja mitte avalikku veaparandust, mis samuti võinuks olla asjakohane (ajakirjanduse eetikakoodeksi p 5.3).

Prof. Epp Lauk,
esimees