Lahend nr. 612

Lahend nr. 612
7. september 2015

Avaliku Sõna Nõukogu arutas S.U. kaebust Elu24 kirjutise “Eestlanna Kerli Talkis võistleb Itaalias Martini Porsche 911 nimel” (7.9.15) kohta.

Kaebuse kohaselt sisaldas see uudis ilmselgelt alkoholireklaami, kus ka alkoholitootja nimi oli piltidelt ja tekstist tuvastatav. Samas ei olnud nimetatud artiklis reklaam auditooriumi jaoks selgelt eristatud ajakirjanduslikust tekstist/pildist. Samuti seostasid artiklis esitatud pildid ja video alkoholi tarbimist sõidukijuhtimisega.

Elu24 peatoimetaja Anu Saagim selgitas ASNile, et artiklis alkoholi ei propageerita. Jutt käib Martini vormeliradadel toimuvast. Peatoimetaja lisab, et sama loogika kohaselt tuleks meelelahutusväljaannete veergudel keelata ka kõik peo- ja sünnipäevagaleriid, kus samuti leiab viiteid alkoholile.

Avaliku Sõna Nõukogu leiab, et vaadeldaval juhul ei ole võimalik tavaprotseduuri kohaselt lahendit anda. Kaebuse sisuks on varjatud reklaam (ja ilmselt ka tootepaigutus), mis on legaaldefineeritud mõisted, mille suhtes kohaldatakse õiguslikku menetlust. Õiguslikud küsimused ei kuulu ASNi pädevusse.

Kui lähtuda arusaamast, et reklaami üheks tunnuseks on rahaline tehing tellija ja meediaorganisatsiooni vahel, siis puudub käesoleval juhul informatsioon niisuguse tehingu olemasolust ning ka kaebuse esitaja ei ole seda informatsiooni esitanud. Pelgalt mõne toote (ka alkoholi) nimetamine meediatekstis ei ole otseselt käsitletav selle toote reklaamina.

Kõnealuses kirjutises ja seda illustreerivates fotodes on küll turunduskommunikatsiooni tunnuseid, kuid need on eeskätt loo objektiks oleva sündmuse ja selle sponsorfirma vahelised seosed, mis otseselt ei välista teema meedias kajastamise lubatavust, seda enam et lool on ka peategelasega seotud uudisväärtus. Analoogne juhtum on Hennessy uusaastakontsert Estonia kontserdisaalis, kust Eesti Televisioon teeb otseülekandeid.

Meediaorganisatsioon peaks sellistel juhtudel kaalutlema uudisväärtuste asjakohasust, mis on professionaalse toimetamisprotsessi osa, mitte niivõrd meediaeetiline küsimus. Ajakirjanduse eetikakoodeksi p 6.1, millele kaebuse esitaja viitab, käsitleb eeskätt märgistamata kommertsteksti juhtumeid. Sellise olukorra kohta praegu tõendeid ei ole.

Samas leiab ASN, et sõiduki ja alkoholi domineeriv kooseksponeerimine meedias ei ole sotsiaalselt vastutustundlik. Meelelahutusliku sõnumi uudisväärtus ei kaalu üles kahju, mida selliselt esitatud fotod tekitavad hoiakute kujundamisel.

Prof. Epp Lauk,
esimees