Lahend nr. 607

Lahend nr. 607
15. juuni 2015

Avaliku Sõna Nõukogu arutas MTÜ Eesti Baarmenite Assotsiatsioon (EBA, president Margit Kikase isikus) kaebust TV3 saate “Seitsmesed uudised” uudislõigu “Tööandjad ei pea noori palgates seadustest kinni” kohta (Artur Tänna, 1.6.15).

Kaebuse kohaselt kasutati kaadreid EBA Baarmenite meistrivõistlustelt uudislõigus, mis käsitles tööõiguse rikkumist baaridesse töötajate palkamisel. Kaadrid on küll hägustatud, kuid situatsioon ja isikud olid siiski asjaosalistele (sponsorid, võistlejad, nende tuttavad) äratuntavad. Muu hulgas näidati ka EBA logo. EBA palus TV 3 uudistetoimetusel avaldada teade, et kaadrid olid illustratiivsed ega olnud seotud loos kajastatud teemaga, kuid toimetus jättis selle tegemata. Kaebuse esitaja märgib, et kaadris näidatud võistlejad on Eesti parimad selle valdkonna spetsialistid, kes on väga häiritud sellises kontekstis kajastamisest.

TV 3 ASNile oma seisukohta ei avaldanud. Kaebuse esitajale oli TV 3 uudistejuht Marko Paloveer selgitanud, et loo katteplaanina kasutati saates arhiivipilti, mille temaatika oli jookide serveerimine. Videopilti udustati tugevalt, et see ei oleks seostatav konkreetse sündmuse või isikutega. Toimetuse hinnangul ei ole nendes nappides katteplaanides identifitseeritav ei EBA logo ega konkreetsed isikud, sest lisaks udustamisele oli välditud ka nägude näitamist. “Kogu katteplaanide hulk oli selgelt illustreeriv, piisavalt anonüümne ning ühtki paralleeli EBAga polnud esitatud,” kirjutas TV 3 uudistejuht. Logo oli selgituse kohaselt näha vaid pooleldi ning vaid sekundi jooksul.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et TV 3 ei ole toiminud kooskõlas hea tavaga.

Tunnustust väärib, et toimetus oli eetilise konflikti suhtes oma tegevust kaalutlenud ning ennetavalt püüdnud leida võimalust identifitseeritavuse vältimiseks, udustades pilti. Kaebus näitab, et see ei olnud piisav: pildil olnuid ja ürituse atmosfääri oli siiski asjaosalistel võimalik udustatud pildilt ära tunda. Ilmselt oleks siin aidanud veelgi hoolikam pildimaterjali valik ja montaaž (näiteks ainult klaasid ülisuures plaanis, vältides üldisemaid plaane ja inimesi kaadris) ning kindlasti loobumine EBA logo näitamisest mis tahes kujul. Ka disklaimer (nt “pilt/video on illustreeriv”) kaadrite näitamise ajal olnuks asjakohane. Kahetsusväärne on, et toimetus ei kasutanud sellist disklaimerit EBA taotlusest hoolimata ka hilisemates saadetes.

Prof. Epp Lauk,
esimees