Lahend nr. 573

Lahend nr. 573

5. detsember 2013

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tallinna TV juhatuse liikme Toomas Lepa avalikku kirja Vikerraadio saate “Rahva teenrid” (saatejuht Lauri Hussar, 14.9.13) kohta, mida kaebuse esitaja palus käsitleda kaebusena.

Toomas Lepa käsitluse kohaselt on saatejuhtide saates antud hinnangute eesmärk diskrediteerida Tallinna TV-d. Saates öeldu põhjal on Tallinna Televisioon maksumaksja kulul tehtav keskerakonna propagandakanal, mida võivat pidada kriminaalseks tegevuseks, mida peaks käsitlema kohus. “ERR-is ei peaks olema võimalik lahmida ja esitada süüdistusi ilma vastaspoolele sõna andmata või eelnevalt asjaolusid täpsustamata,” kirjutas Toomas Lepp. Ta küsis: miks ei ole ERR-i jutusaadetes kunagi ühtegi esindajat Tallinna Televisioonist?

ERRi juhatuse esimees Margus Allikmaa selgitas ASNile, et kriitika alla langenud ERR-i arvamussaates “Rahva Teenrid” toovad osalevad ajakirjanikud viimase nädala sündmuste põhjal välja erinevaid vaatenurki, aga ütlevad välja ka oma arvamuse. Toomas Lepa kirjas toodud tsitaadid olevat ebatäpsed ja kontekstist välja rebitud, mistõttu on nendega argumenteerimine raskendatud.

ERRi nõukogu esimees Agu Uudelepp kirjutas vastuseks Toomas Lepale: “Kuigi kriitika ei tohi olla lahmiv, ei saa demokraatlikus riigis olla kriitikaüleseid organisatsioone ega institutsioone. RHN on veendunud, et ka neljanda võimu rolli täites on poliitilise tasakaalustatuse printsiip väga oluline ning nõukogu ja juhatus pööravad selle järgimisele tähelepanu.”

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Toomas Lepa avalik kiri täidab oma rolli meediakriitilise kirjutisena ning selles leidub elemente, mis on olulised nii ajakirjanduse tegemisel kui ka selle üle arutlemisel. ASN nõustub ka ERRi nõukogu esimehe seisukohaga.

Saate salvestist kuulanuna leiab aga ASN, et asjaolud, millele Toomas Lepp osutab, ei ole eetikarikkumine. Saade keskendub valimiskampaania võtetele ja selles kontekstis arutletakse ka TTV funktsioonide üle. Kohtu toob üks saateosaline näitena kontekstis, et Saksamaal langetas hiljuti konstitutsioonikohus otsuse selle osas, mil määral on lubatav avalike eelarvete vahendite kasutamine partei propagandaks. Saates lähtuti printsiibist, et õigusriigis on kohus see institutsioon, kes määratleb õigusvaidlustes lõpliku seisukoha.

Enamikule kaebuse väidetele saate sisu kohta pole võimalik leida sellisel kujul kinnitust saatest endast. Samuti ei nähtu kaebuse materjalidest, et TTV oleks taotlenud vastulauset võimalike faktivigade korrigeerimiseks. ASN leiab, et ERR ei ole rikkunud head ajakirjandustava, sest saatekülaliste valik saab olla vaid ajakirjaniku professionaalsel autonoomsusel põhinev otsus, mille suhtes suuniste andmine kõrvalt ei ole õigustatud.

Prof. Epp Lauk,
esimees