Lahend nr. 572

Lahend nr. 572

17. september 2013

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Red Emperor Bar (Dorka Szirmay-Kalosi isikus) Õhtulehe kirjutise “Narkojoogi väidetav ohver: pärast teist siidrit ei mäleta ma midagi” (Daniel Sepp, 3.8.13) kohta.

Kaebuse kohaselt viitab ajalehelugu vahejuhtumile Red Emperor Bar’is, mille käigus anonüümsena esitletud isik sai väidetavalt GHB mürgistuse. Et toitlustusettevõtte suhtes pole algatatud menetlust ega esitatud pretensioone, on seesugune viide artiklis käsitatav mainekahjuna.

Õhtuleht oma seisukohta ASNile ei avaldanud. Kuu aega pärast artikli ilmumist oli toimetus ära võtnud viite toitlustusasutusele artiklist veebilehel.

Avaliku Sõna Nõukogu peab kaebuse esitaja pretensiooni siiski põhjendatuks. Kuigi artiklis ei olnud mürgistuse toimumiskohta märgitud süüdistavas kontekstis, pole kirjutise eesmärki silmas pidades – hoiatava kogemuse vahendamine – juhtunu toimumiskoha nimetamine asjakohane. Artiklist ei nähtu, et narkomürgistus oleks otseselt seotud konkreetse toitlustusasutusega, ka ei esita ajaleht tõendatud andmeid, mis selgelt seda seost näitaksid. Pigem võib selliseid juhtumeid ette tulla kus tahes ja ettevaatus­abinõusid tuleks rakendada igal pool. Seetõttu võib konkreetse baari nimetamine tekitada ka mainekahju.

ASN on seisukohal, et kogumis on Õhtuleht lahendanud asja hea tava kohaselt – veebiväljaandest on viide kõnealusele toitlustusettevõttele eemaldatud, millega lõppes väidetava kahju kestev tekitamine.

Prof. Epp Lauk,
esimees