Lahend nr. 569

Lahend nr. 569

17. september 2013

Avaliku Sõna Nõukogu arutas S.K. kaebust TV 3 saate “Seitsmesed uudised” lõigu kohta, mis käsitles peksmist Lemme rannas (Priscilla Õmblus, 28.6.13).

Kaebuse kohaselt avaldati uudistelõigu lõpus, koos reporteri lausega “Fotodel on äratoodud järgnevad peksjad” teiste väidetavate peksjate hulgas ka kaebuse esitaja nimi ja foto. Kaebuse esitaja küll kinnitab, et viibis tol õhtul Lemme rannas, kuid peksmises ei osalenud. Seda kinnitab muu hulgas asjaolu, et teda “sündmuskohal kinni ei peetud, sunnivahendeid ei rakendatud ega toimetatud ka politseijaoskonda”.

TV 3 oma seisukohta ASNle ei avaldanud. Küll oli aga kaebuse laekumise ajaks TV 3 kodulehelt maha võetud võimalus kõnealust saadet järele vaadata.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, TV 3 on rikkunud head ajakirjandustava. ASN samas tunnustab toimetuse juhtumijärgselt astutud samme (järelvaatamise mittevõimaldamine).

Ajakirjanduskoodeks rõhutab, et kellegi avalik süüdistamine ilma süüd tõendamata ei ole kooskõlas hea tavaga (p.4.4). Tõendatud andmeid S.K. tegevuse kohta Lemmes ei olnud uudise avaldamise hetkel ega ole ilmnenud ka hiljem. Uudisloos süüdistavad anonüümsed allikad konkreetseid isikuid, mis tähendab, et toimetus võtab vastutuse faktide tõesuse osas enda kanda, kuigi avaldatava informatsiooni tõesust ei olnud vajaliku hoolsusega kontrollitud (p.3.5).

Kuigi reporter ja toimetus ei järginud informatsiooni kogudes ja avaldades hea tava nõudeid, tunnustab ASN toimetuse avaldamisjärgset sammu – saate järelvaatamise mittevõimaldamine –, millega on väljendatud juhtunu tagajärgede mõistmist ning püütud ära hoida võimaliku edasise kahju tekkimist.

Ajakirjandusliku sisuloome protsessi kiiruse tõttu ei pruugi olla ajakirjaniku-toimetuse eksimused alati ennetavalt välditavad, kuid ajakirjanduseetika kontekstis on oluline arvesse võtta, kuidas toimetus reageerib kaebusele: kui avatud ollakse eksimuse tunnistamisele ning kuivõrd suudetakse juhtunut heastada.

 

Prof. Epp Lauk,
esimees