Lahend nr. 567

Lahend nr. 567

17. juuni 2013

Avaliku Sõna Nõukogu arutas veteranajakirjaniku Jaroslav Tolstikovi (Eesti Ajakirjanike Liidu edastatuna) kaebust venekeelse Postimehe kohta.

Kaebuse kohaselt pole ajaleht avaldanud artiklit “Треть населения – пенсионеры: А наше мнение им “до лампочки”” (artikkel kõneleb pensionäride olukorrast, põhinedes usutlusel pensionäride liidu ühe juhiga) ega andnud ka ühtegi selgitust selle võimalikust edasisest käekäigust. Samas oli loo suhtes eelnev kokkulepe vastutava toimetajaga, kellega enam ei õnnestu telefonitsi üldse kontakti saada.

Postimees ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et käesolevas asjas ei ole võimalik hinnangut anda, eriti põhjusel, et toimetus ei ole soovinud küsimusse selgust tuua. Ka ei ole tegu tavapärase ilmunud ajakirjandusliku materjali analüüsiga.

Ajakirjanduseetikat puudutab käeolev juhtum aga ajakirjandusorganisatsiooni sisuvalikute läbipaistvuse aspektist. Toimetusel on vaieldamatu õigus otsustada, kelle kirjutisi ja millistel tingimustel avaldab. Et aga ajakirjandusorganisatsioon pretendeerib ühiskonna mõjutaja rollile, on avalikkusel õigustatud ootus, et toimetus oma sisuvaliku otsustusi ka põhjendaks: nii avalikkusele kui ka autoritele ja allikatele. Ainult sellisel juhul saab avalikkus otsustada, kas sisuvaliku mõjutajaks on professionaalsed kriteeriumid ja väärtused.

Olukorras, kus ajakirjanduslike väljaannete sisuvalikuid mõjutavad aina enam majandus- ja/või poliitilised huvid, on ajakirjandusorganisatsioonide usaldusväärsus ja läbipaistvus ühed olulisemad  ajakirjanduseetikaga seotud väärtused.

Samuti on elementaarne, et toimetused suhtuvad nii potentsiaalsetesse autoritesse kui juhuslikesse kaastöö pakkujatesse lugupidamisega, isegi kui kaastöö kvaliteet ei võimalda seda avaldada.

Prof. Epp Lauk,
esimees