Lahend nr. 562

18. aprill 2013

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Relika Roostalu kaebust ERRi portaali uudise “Kodu ostnud perekond on hädas lahkumast keelduva üürnikuga” (23.1.13) kohta.

Kaebuse kohaselt on “artiklis avaldatud väärandmeid, samuti on üle tähtsustatud ühe osapoole ametit, mis antud kontekstis pole oluline, ning artikkel on õhutanud omakohtule ja esile kutsunud vaenulikke kommentaare”.

ERRi juhatuse esimees Margus Allikmaa vastas ASNi päringule, et ERRi portaali uudis võtab kokku “Pealtnägija” saates esitatu ning uut, saates mittekõlanud informatsiooni ei sisalda. Sisuliselt vaidlustab kaebuse esitaja telesaates kõlanud faktiväiteid. “Pealtnägija” meeskond on aga valinud eetrisse minevaid materjale väga hoolikalt koostöös juristide ning eetikanõunikuga.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ERR ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

ERR uudisteportaali uudises on refereeritud ETV saadet “Pealtnägija”, mille suhtes andis ASN vabastava lahendi kaasuses 561. Samade argumentide baasilt leiab ASN ka käesolevas kaasuses, et eetikarikkumist ei ole toimunud.

ASNil puuduvad protsessuaalsed vahendid faktiväidete tõesuse kontrollimiseks. Samas puuduvad ka andmed, et kaebuse esitaja oleks ERRi uudisteportaalilt taotlenud vastulauset ühe või teise võimaliku faktivea parandamiseks.

Kaebuses ei ole selgitatud, mil moel õhutab artikkel omakohut ja kutsub esile vaenulikke kommentaare. Uudisest ASN niisugust teksti ei leia.

Esimees,
Prof. Epp Lauk