Lahend nr. 558

14. veebruar 2013 

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Roman Laidineni kaebust Kanal 2 saate “Reporter” videoloo “Motoreporter leidis hipibussi tänapäevase versiooni” (22.1.13) kohta. Kaebuse kohaselt tervitab videos üks eesti mees vaateaknas asuval plakatil kujutatud II maailmasõja aegses mundris sakslast natsitervitusega. Kaebuse esitaja hinnangul on see äärmiselt taktitu. Kanal 2 ASNile oma seisukohta ei avaldanud. Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et küsimus seondub eeskätt mälupoliitika põhiste identiteediküsimustega, mis ei ole käsitletav hea ajakirjandustava kontekstis ning jääb valdavalt väljapoole ASNi pädevust. Tegu on pigem maitse- kui ajakirjanduseetika küsimusega. Kõnealune kaader kestab vaid 3 sekundit ega ole raamistatult esile tõstetud, kuid ASN nõustub kaebuse esitajaga, et episood on taktitu ja loo kontekstis tarbetu.

Esimees,
Prof. Epp Lauk