Lahend nr. 557

14. veebruar 2013
VIRUMAA TEATAJA vs LÕUNALEHT

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Võrumaa Teataja peatoimetaja Kalev Annomi kaebust Lõunalehe kohta. Kaebuse kohaselt “plagieerib” Lõunaleht Võrumaa Teataja ja Koidu leinateateid. Maakonnalehed tegid eksperimendi, avaldades väljamõeldud isikute surma­kuulutused, ning need ilmusid ka Lõunalehes. Kaebuse esitaja palub Avaliku Sõna Nõukogul võtta seisukoht, kas maakonnalehtedes avaldatud leinateadetes sisalduvate lahkunute nimede avaldamine kirjeldatud viisil Lõunalehes on ikka sünnis. Lõunalehe peatoimetaja Urmas Paidre selgitas ASNile, et Lõunaleht pole kunagi üks-ühele taasavaldanud maakonnalehtedes ilmunud surmakuulutusi (ei kopeerinud ega plagieerinud). Avaldatud on erinevatel allikatel (s.h maakonnalehtedel Võrumaa Teataja ja Koit) põhinev koondinformatsioon. Peatoimetaja selgitusel pole surma­kuulutustes sisalduv teave autoriõiguse objektiks, vaid kuulutuste tellijate poolt avalikkuse käsutusse antud teave, mida Lõunaleht avaldab oma lugejate huvides. Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Lõunalehe tegevuses ei ilmne otsest vastuolu hea ajakirjandustavaga.Tegemist ei ole Võrumaa Teatajas jm ilmunud kuulutuste plagieerimisega (loomevargusega – ÕS), sest need ei ole ilmunud samasugusel tekstikujul kui algsed kuulutused. Puudub ka põhjus pidada sellise teabe avaldamist ebasündsaks, sest pole andmeid tekkinud väärtuskonfliktist avaliku ja privaatse vahel. ASN möönab, et selgelt väljakujunenud tava meie kultuuriruumis vaadeldavas küsimuses ei ole ning ASN ei saa seda ka omapoolse menetluse käigus avalikkuse jaoks kehtestada. Vahetult enne kaebuse dateerimist ilmunud Lõunalehes (24. jaanuaril 2013) oli infole lahkunute nimedega lisatud ka viide andmete päritolu kohta (“personaalne teave, Lõunaleht, maakonna- ja vallalehed”), mistõttu ASN leiab, et juba kaebuse koostamise hetkel ei olnud Võrumaa Teataja pretensioonil esitatud kujul alust. Ajalehtede võimalikku konkurentsivaidlusse ASN ei sekku.

Esimees
Prof. Epp Lauk