KUTSE veebiloengule 16.05.2024 – Euroopa Inimõiguste Kohtu olulisemad lahendid 2023. aastal

Eesti Juristide Liidu

EUROOPA ÕIGUSE ÜHENDUS

korraldab 16. mail 2024

avaliku veebiloengu

 „Euroopa Inimõiguste Kohtu 2023. aasta otsused Eesti kohtuasjades ja kaalukad kliimaotsused“

      Allikas: https://visualhunt.com/f3/photo/20165278620/29c4bccd5e/

AJAKAVA:

15.30 – 15.40            Siiri Auliku avasõnad

15.40 – 16.20            Tim Kolki ettekanne Euroopa Inimõiguste Kohtu 2023. a Eestiga seotud olulisematest lahenditest

16.20 – 16.40            Peeter Roosma ettekanne Euroopa Inimõiguste Kohtu kaalukad kliimaotsused

16.40 -17.00             Triin Jäädmaa Eesti kliimapoliitika Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuste valguses

17.00 – 17.10           Vaba mõttevahetus

Mida põnevat on kaasa toonud 2023. a Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas? Milliste Eesti vastu esitatud kaebuste kohta tegi Strasbourgi kohus eelmisel aastal otsused ja milliseid järeldusi neist teha? 

TIM KOLK on tunnustatud põhiõiguste asjatundja, kes on töötanud pikalt Riigikohtu nõunikuna ning alates 2022. aastast Välisministeeriumis Vabariigi Valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Kohtus.

PEETER ROOSMA on tunnustatud inimõiguste ja riigiõiguse ekspert. Aastatel 2004–2016 tegutses ta juristina Euroopa Inimõiguste Kohtus. Järgnevad aastad (2016-2019) mõistis Peeter Roosma õigust Riigikohtus kriminaalkolleegiumi ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi liikmena ning alates 2020. aasta jaanuarist kuni tänaseni on Peeter Roosma olnud ametis Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikuna.

TRIIN JÄÄDMAA on keskkonnaõiguse asjatundja ja Keskkonnaõiguse Keskuse õigusekspert, kes osaleb mh nii õigusanalüüside koostamisel, veab eest Keskkonnaõiguse Keskuses uudiskirja kui ka tegutseb kliimakohtuasjade Eesti raportöörina Sabin Center’is.

SIIRI AULIK on Euroopa õiguse ühenduse juhatuse liige, põhiõiguste ja inimõiguste asjatundja, kes on mh töötanud Euroopa Inimõiguste Kohtus juristina ja Justiitsministeeriumis põhiõiguste nõunikuna.

REGISTREERIMINE:
e-postiga: koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Osalemine on kõigile soovijatele tasuta. Link osalemiseks edastatakse kõigile registreerujatele eraldi e-kirjas

Jälgi meid ka Facebookis