Kutse Tartu ülikooli tõlkeõpetuse ja -uuringute osakonna täienduskoolitustele

Tartu ülikooli tõlkeõpetuse ja -uuringute osakond pakub 2016/17. õa kevadsemestril kahte täiendusõppeprogrammi ning vabade kohtade olemasolul on võimalik liituda ka statsionaarõppe üliõpilastele mõeldud kursustega.

Täiendusõppeprogrammid:

* HVLC.TK.009 Sissejuhatus Euroopa Liidu tekstide tõlkimisse https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=47184&id_ay_toimumine=59591&systeemi_seaded=10

Sihtrühm: Kõik, kes soovivad omandada teadmisi ja praktilisi oskusi erinevate Euroopa Liiduga seotud tekstide tõlkimiseks (eelkõige inglise keelest eesti keelde) ning kelle tõlkimiskogemus selles vallas on vähene.
Periood: 11.03.2017-20.05.2017, auditoorsed kohtumised toimuvad kuuel laupäeval (11.03, 25.03, 8.04, 22.04, 6.05, 20.05)
Õppejõud: Reelika Saar
Hind: 170,00 eurot (sisaldab käibemaksu)

Detailsema kursuse kirjelduse ja viite registreerimisankeedile leiad siit https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=47184&id_ay_toimumine=59591&systeemi_seaded=10
Registreerimine avatud kuni 19.02.2017!

* HVLC.TK.010 Tõlkeabiprogrammid ja tõlkemälud https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=47185&id_ay_toimumine=59592&systeemi_seaded=10

Sihtrühm: Kõik, kes on huvitatud töötamisest tõlkeabiprogrammidega ja tõlkemäludega, kes seni nimetatud valdkonnaga kokku pole puutunud või kelle tõlkeabiprogrammide kasutuskogemus on vähene.
Periood: 12.03.2017-21.05.2017, auditoorsed kohtumised toimuvad kuuel pühapäeval (12.03, 26.03, 9.04, 23.04, 7.05, 21.05)
Õppejõud: Reelika Saar
Hind: 170,00 eurot (sisaldab käibemaksu)

Detailsema kursuse kirjelduse ja viite registreerimisankeedile leiad siit https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=47185&id_ay_toimumine=59592&systeemi_seaded=10
Registreerimine avatud kuni 19.02.2017!

Tasemeõppekursused:

Siit leiad valiku tasemeõppekursusi, kuhu 2016/17. õa kevadsemestril on vabade kohtade olemasolul oodatud ka täiendusõppijad. Kevadised tasemeõppekursused algavad üldiselt veebruari teisel nädalal, ehk 24. akadeemilisel õppenädalal, ning kestavad 15-16 nädalat (tutvu akadeemilise kalendriga https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4603519 ). 

Klõpsa huvipakkuval kursusel nägemaks toimumisaegu ja aine üldandmeid Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis. 

* FLGR.04.225 Oskuskeelte tõlge teisest võõrkeelest, 2. osa https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4603523 (3 EAP)
Kursuse eesmärk on arendada ja süvendada majandus-, õigus- ja tehnikaalaste oskuskeeletekstide võõrkeelest tõlkimise oskusi. 2016/17. õa kevadsemestril toimuva 2. osa käigus keskendutakse teadus- ja tehnikaalastele tekstidele. Seminaride käigus õpitakse tundma erinevaid tõlkestrateegiaid ning -meetodeid tõlkeeesmärgi elluviimiseks. Süvendatakse nii eesti- kui võõrkeelse terminoloogia oskust.

Keelesuunad: inglise-eesti, prantsuse-eesti, saksa-eesti või vene-eesti

* FLGR.04.445 Majanduskeele tõlge esimesest võõrkeelest ja võõrkeelde, 2. osa https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4603526 (3 EAP)
Kursuse eesmärk on arendada ja süvendada majandusalaste oskuskeeletekstide võõrkeelde ja võõrkeelest tõlkimise oskusi. Seminaride käigus omandatakse tõlkimist ettevalmistava tekstianalüüsi põhialused ja õpitakse tundma erinevaid tõlkestrateegiaid ning -meetodeid tõlkeeesmärgi elluviimiseks. Süvendatakse nii eesti- kui võõrkeelse majandusterminoloogia oskust.

Keelesuunad: vabu kohti on saksa-eesti-saksa ja prantsuse-eesti-prantsuse gruppides

* FLGR.04.444 Õiguskeele tõlge esimesest võõrkeelest ja võõrkeelde, 1. osa https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4603528 (3 EAP)
Kursuse eesmärk on arendada ja süvendada juriidiliste oskuskeeletekstide võõrkeelde ja võõrkeelest tõlkimise oskusi. Seminaride käigus omandatakse tõlkimist ettevalmistava tekstianalüüsi põhialused ja õpitakse tundma erinevaid tõlkestrateegiaid ning -meetodeid tõlkeeesmärgi elluviimiseks. Süvendatakse eesti- ja võõrkeelse juriidilise terminoloogia oskust.

Keelesuunad: vabu kohti on saksa-eesti-saksa ja prantsuse-eesti-prantsuse gruppides

Tasemeõppekursuste hind ja registreerimine:

Kursuste hinda arvestatakse ainepunkti maksumuse järgi, tõlkeõpetuse kursuste puhul 1 EAP = 45 eurot. Seega nt 3 EAP-line kursus maksab 3 x 45 = 135 eurot. 

Kursusele registreerimise soovist saad meile teada anda täites registreerimisavalduse http://www.maailmakeeled.ut.ee/et/keelekursused/registreerimisvorm-0 või kirjutades keeled@ut.ee. Soovitame registreeruda hiljemalt paar tööpäeva enne kursuse algust, et koordinaator saaks kinnitada kursuse esimese toimumise päeva, kellaaja ja ruumi.

Kursuste info: http://www.maailmakeeled.ut.ee/et/tolge/koolitus