Kutse juristide ümarlauale

K U T S E

Sotsiaalprogrammi juristide ümarlauale 11.oktoobril 2021 kell 16.00, Pärnu mnt 9A sisehoovis, Tallinn,  MTÜ-s Eluliin

Inimkaubandus on raske isikuvastane kuritegu. Inimkaubanduse nõudluse poolt esindavad seksiostjad. Sotsiaalprogrammi eesmärk on pakkuda seksi ostjatele teadmisi inimkaubandusest, õigusest, tervishoiust ja muudest sotsiaalsetest aspektidest, mis on seotud seksi ostmisega. Seksiostjatele pakutakse individuaalset nõustamist seksi ostmisest loobumiseks.

Projekti eesmärk on sotsiaalprogrammi loomine inimkaubanduse nõudluse vähendamiseks.

Projekti laiem eesmärk ennetada ja tõkestada inimkaubandust ja sellest tulenevat prostitutsiooni nõudlust Eestis.

Projekti otsene eesmärk on koostada pilootprogrammi seksiostjatele nende hoiakute ja käitumise muutmiseks.

Ümarlaua korraldab MTÜ Eluliin koostöös Eesti Juristide Liiduga.

Ümarlaua päevakava

16.00 – Projekti tutvustus – Eda Mölder, Merle Haruoja

16.10 – Osalejate tutvustus

16.30 – Arutelu ja kommentaarid projekti ja sotsiaalprogrammi küsimustes

17.30 – Ümarlaua kokkuvõtted, kohvipaus

Ümarlaua küsimused, millele otsime vastused

 1. IK tõkestamise, vähendamise, sh seksi ostmise vähendamise meetmed, võimalused (mida ja kuidas moderniseerida)
 2. Seksuaalkuritegevuse vähendamise võimalused ja vajadused (sotsiaalprogrammid, sotsiaalprogrammidesse suunamine,  karistused, mõjutusvahendid)
 3. Nõuded sotsiaalprogrammi läbiviimisele ja läbiviijatele
 4. Lähisuhtevägivald ja IK (sutenöörid kasutavad ohvrite kontrollimiseks vägivallatsejatega samu võtteid, retsidiivsus)
 5. Sotsiaalprogrammide teemakohane sisustamine
 6. IK – kontaktne ja mittekontaktne õigusrikkumine (millise proportsiooniga)
 7. IK lapsohvrite erisused, nende abistamine ja nende kaitsmine
 8. IK ohvrite abistamine ja kaitsmine
 9. IK ohvrite taasohvristamise vältimine
 10. IK -s digitaalse inimkaubanduse äriga võitlemine
 11. Sularahata arveldused – kaudne mõju
 12. Sotsiaalprogrammides süüdimõistetute, kahtlustatavate, tunnistajate osalemise lisaväärtus.

Ümarlauale registreerimine 12 osavõtjale kuni 7.10.2021 e-mail koolitus.eluliin@gmail.com . Palun tulge tervena ja võtke kaasa vaktsineerimistõend või näomask.

Täiendav teave Merle Haruojalt e-postil mharuoja@gmail.com, tel 5183561.