Kutse avalikule loengule 18.11.2019

 EJL_1

Eesti Juristide Liidu

Euroopa õiguse ühendus

Kutsub 18. novembril 2019

Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna Tallinna majas Kaarli pst 3 (aud  401)

avalikule loengule

EUROOPA LIIDU ÕIGUSE ALUSED JA LIIKMESRIIGI PÄDEVUS“

AJAKAVA:

14.00 – 14.05 kogunemine

14.05 – 15.45 Mirjam Abneri avalik loeng „EL õiguse alused ja liikmesriigi pädevus“

15.45 -16.00 Vaba mõttevahetus ja võimalus esitada küsimusi

Euroopa õiguse ühendus alustab loengusarja „Euroopa Liidu õiguse alused“, mille eesmärk on tuua Euroopa õiguse huvilistele kõikehõlmav läbilõige Euroopa Liidu õigusest. Euroopa Liidu õiguse näol on vaieldamatult tegemist keerulise ning erakordse õiguskorraga, mille kohta on Euroopa Kohus juba oma 1963. aasta lahendis Van Gend en Loos öelnud, et tegemist on uue õiguskorraga rahvusvahelises õiguses, mille huvides on liikmesriigid oma suveräänseid õiguseid piiranud ning mille subjektide hulka ei kuulu mitte ainult liikmesriigid, vaid ka nende kodanikud.[1]

Loengusarja esimene avalik loeng vaatleb Euroopa Liidu õiguse aluseid hiljutise kohtupraktika valguses, keskendudes Euroopa Liidu pädevusele, sh selle piiritlemisele liikmesriikide pädevusest; tähelepanu pööratakse ka Euroopa Liidu õiguskorra eripäradele, liidu õiguse üldpõhimõtetele ja peamistele allikatele ning liidu ja liikmesriikide kohtute omavahelisele koostööle.

Avalik loeng on mõeldud nii neile, kel puudub varasem lähem kokkupuude Euroopa Liidu õiguse üldküsimuste ja põhialustega kui ka neile, kes soovivad  varem omandatud teadmisi värskendada ning saada ülevaadet värskemast kohtupraktikast.

Lektor Mirjam Abner töötab õigusnõunikuna (référendaire) Euroopa Liidu Kohtus Eesti esimese kohtujuristi Priit Pikamäe kabinetis. Euroopa Liidu Kohtus on ta töötanud juba üle kümne aasta ning on hetkel ainus eesti rahvusest õigusnõunik. Mirjam Abner on lõpetanud 2008. aastal Prantsusmaal Strasbourgi ülikooli (bakalaureuse ja magistrikraad prantsuse ja Liidu õiguses). Enne Eesti kohtujuristi kabinetiga liitumist töötas ta Euroopa Liidu Kohtu Üldkohtus kohtunik da Silva Passos’i kabinetis ning veel enne seda kolm aastat Iiri kohtuniku kabinetis. Selle kümne aasta jooksul on Mirjam Abneri töölaualt läbi käinud hulgaliselt erinevaid kohtuasju, sh viisanõuete ja asüülitaotlustega seotud kaasused, konkurentsiõigus, tööõigus (võrdne kohtlemine), rahvusvaheline eraõigus, intellektuaalomand (patendiõigus ja kaubamärgid), äriühinguõigus, kaudsed ja otsesed maksud (dividendid, pärandi- ja annakumaksud), rahvusvahelise kaubanduse kaitsemeetmed (dumping), avalik õigus (sh EL institutsionaalne õigus) ning põhiõigused. Erilist huvi on Mirjam Abner tundnud põhiseaduslike küsimuste vastu, mis eriti sageli on tõusetunud eelotsusetaotluste menetlemisel.

REGISTREERIMINE:
e-postiga: koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Osalemine on kõigile soovijatele tasuta. 

 

 [1] 5. veebruari 1963. aasta kohtuotsus Van Gend ne Loos vs. Administratie der Belastigen, C-26/62, EU:C:1963:1, lk 12.