Küsitluse kokkuvõte

14.11.2014 kuni 01.12.2014 viis Eesti Juristide Liit oma liikmete hulgas läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli saada tagasisidet senisele tegevusele ning planeerida 2015. aasta tegevusi. Küsitlusele vastas 107 inimest.

Küsitluse kokkuvõte on kõikidele tutvumiseks: Eesti Juristide Liidu küsitlus 2014 kokkuvõte

Teie vastused andsid meile palju uut inspiratsiooni ning kindlustunde, et liit on oma liikmetele oluline.

 

Täname kõiki vastajaid,

Eesti Juristide Liit