Koolituskaardi koostöö põhimõtted al 16.07.2022

Alates 16.07.2022 hakkavad kehtima uuendatud koolituskaardi koostöö põhimõtted, millega saate tutvuda lehel https://www.tootukassa.ee/et/artikkel/koolituskaardi-koostoopartnerile

Sisulised muudatused on seotud õppekavarühmade Teraapia ja taastusravi ning Traditsioonilise ja täiendava meditsiini ja teraapia koolituste rahastamisega.

Koostöö põhimõtetes on täiendatud punkti 1.5. ning lisatud on punktid 1.5.1 ja 2.3.4 ning lisa 1.
Lisaks on kustutatud punkt 8.1, mis reguleeris enne 01.03.2021 alanud e-õppe koolitusi.

Kliendid, kelle koolituse rahastamiseks on juba väljastatud kinnituskiri, saavad koolitusel lõpuni osaleda. 
Vaadake uudist ka töötukassa veebilehel. 

Heade soovidega
Eesti Töötukassa