VIRGO SAARMETS – HALDUSMENETLUS, SEALHULGAS ELEKTROONILINE ASJAAJAMINE HALDUSMENETLUSES


Sündmuse detailid


EJL

Eesti Juristide Liit
korraldab 29. märts 2018
Eesti Rahvusraamatukogu Väikses konverentsisaalis koolituse

“Haldusmenetlus, sealhulgas elektrooniline asjaajamine haldusmenetluses”

Lektor: Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Virgo Saarmets.

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 kogunemine ja registreerimine, kohv

10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

Koolitusel on plaanis kajastada nii haldusmenetluse seaduses 01.02.2018 jõustunud muudatusi seoses elektroonilise asjaajamisega kui ka uuemat asjakohast kohtupraktikat haldusasjades.

1.        Haldusakti, toimingu ja menetlustoimingu eristamine

2.        Haldusakti õiguspärasus

–        haldusakti määratletus (sh resolutiivosa vormistamine ja kõrvaltingimuste seadmine)

–        haldusakti põhjendamine (sh kaalutlusõiguse teostamine ja kaalutlusvead, määratlemata õigusmõistete sisustamine, põhjenduste esitamine muudes dokumentides)

–        elektrooniline asjaajamine ja haldusakti andmine elektrooniliselt

–        menetlus- ja vormivead (sh ärakuulamisvead) ning nende tagajärjed

3.        Haldusakti kehtivus

–        haldusakti kehtivuse eeldused ja kehtivuse lõppemine

–        haldusakti teatavakstegemine ja kättetoimetamine (sh erisused füüsiliste ja juriidiliste isikute osas)

–        muudatused elektroonilise kättetoimetamise regulatsioonis

–        haldusakti tühisus ja selle kindlakstegemine

KOOLITUSE MAKSUMUS:

109, Juristide Liidu liikmele 98. Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.