Villu Kõve – Täitemenetlusest ja hagi tagamisest aktuaalse Riigikohtu praktika valguses


Sündmuse detailid


 EJL

Eesti Juristide Liit
korraldab 17. märtsil 2017
Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis koolituse

“Täitemenetlusest ja hagi tagamisest aktuaalse Riigikohtu praktika valguses”

 Lektor: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik Villu Kõve

  

Fail_Villu_Kove (1)Villu Kõve on omandanud Tartu Ülikoolis 2009. aastal õigusteaduse doktorikraadi. Alates 2002 aastast on ta Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik ning alates 2014 aastast tsiviilkolleegiumi esimees. Ühtlasi on ta ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tsiviilõiguse dotsent. Lisaks on hr. Kõve mitmete publikatsioonide autor, seal hulgas on ta Tsiviilseadustiku üldosa seaduse kommenteeritud väljaande ja Võlaõigusseaduse kommenteeritud väljaande üks kaasautoritest.

 

 

 

AJAKAVA:

9.45 – 10.00 saabumine ja registreerimine.
10.00 – 12.00 loeng.
12.00 – 12.45 lõunapaus.
12.45 – 14.30 loeng.

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

  1.  Täitedokument ja selle õigusjõud ja täidetavus, mh lahendi jõustumine, resolutsiooni täpsus ja vead, lahendi muutmine, vahekohtulahendid täitedokumendina, vastastikuse täitmisega lahendid
  2. Täitedokumendist tulenevate nõuete aegumine
  3. Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi
  4. Vara arestimine, mh sisenõude pööramine abikaasade ühisvarale ja pärandvarale, täitemenetlusega ühinemine, konto ja nõuete arest
  5. Muust täitmise korralduses, mh täitemenetluse osalised, menetluse ajatamine, enampakkumise kord, tagajärjed ja vaidlustamine, väljatõstmine, kommunaalvõlgade üleminek, tulemi jaotamine, reaaltoiminguteks kohustavate lahendite (mh lapsega suhtlemise lahendite) täitmine
  6. Võlgniku tehingute tagasivõitmine
  7. Täituri tasu
  8. Hagi tagamine ja esialgne õiguskaitse, mh tagamisvahendid, vaidlustamine, hagi tagamisel haginõude kontroll
  9. Vastutus seoses täitmise ja tagamisega täituril, riigil, võlausaldajal/hagejal

KOOLITUSE MAKSUMUS:

109€, Juristide Liidu liikmele 99€. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:

e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

 

 

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

__________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466. 
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.