Urmas Volens – Kuidas OÜ põhikirjaliste jm osanikevaheliste kokkulepetega hoida ära osanikevahelisi vaidlusi?


Sündmuse detailid


EJL

Eesti Juristide Liit
korraldab 20. jaanuaril 2016
Rahvusraamatukogu Nurgasaalis koolituse teemal

“Kuidas OÜ põhikirjaliste jm osanikevaheliste kokkulepetega
hoida ära osanikevahelisi vaidlusi?”

Lektor: Tartu Ülikooli tsiviilprotsessi dotsent Urmas Volens

Urmas_Volens

Dr iuris Urmas Volens on töötanud õiguse valdkonnas 1998. aastast. Ta on osalenud kõigi peamiste eraõiguse ning avaliku õiguse valdkonna seaduste eelnõude väljatöötamises, muudatuste sisseviimises äriseadustikku,  tsiviilkohtumenetluse seadustikku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadusesse jt ning nende seaduste menetlemises Riigikogus. Ta on tunnustatud esineja seminaridel ja konverentsidel ning lektor Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

AJAKAVA:

  9.45 – 10.00 saabumine ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

– ÄS-i OÜ-de põhikirja puudutava regulatsiooni dispositiivsus ja selle piirid
– Osanikevaheline leping (shareholders agreement) ning selles sisalduvate kokkulepete üldine toime
– Missugused kokkulepped peaksid olema sätestatud põhikirjas ja missugused osanikevahelises lepingus?
– Osaga seotud eriõigused – mida saab ja on mõistlik põhikirjas kokku leppida sh:

– Osa võõrandamise, pantimise ja pärimise piirangud
– Osaniku kohustus teatud tingimustel oma osa võõrandada või teise osaniku osa võõrandada (sh nn drag-along ja tag-along kokkulepped)
– Õigus nõuda dividendi väljamaksmist
– Osaniku teabeõiguse ja dokumentidega tutvumise õigust puudutavad kokkulepped
– Osaniku väljaarvamisõiguse regulatsioon
– Konkurentsikeelu kokkulepped
– Õigus osaleda kapitali suurendamisel

KOOLITUSE MAKSUMUS:
109€, Juristide Liidu liikmele 99. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki (seoses remondiga on puhveti töö häiritud). Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

______________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.