URMAS VOLENS JA ARSI PAVELTS – ÜÜRILEPING


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit

korraldab  11.09.2019. a koolituse

“ÜÜRILEPING”

urmas-opikuga

Lektor: Dr. iur. Urmas Volens, vandeadvokaat, Taru Ülikooli tsiviilprotsessi dotsent.

Arsoi Pavelts

Lektor  PhD Arsi Pavelts, vandedvokaat

KOOLITUS

Sissejuhatus. Koolitus koosneb neljast õppepäevast, millest esimesed kaks on planeeritud 2019.a kevadesse (20.03.2019 ja 05.06.2019) ja kaks sügisesse (11.09.2019 ja 23.10.2019).

Koolituse eesmärk.  Anda praktiline ja põhjalik ülevaade, kuidas lepingulisi vaidlusi ennetada ja planeerida, tagada õiguskaitsevahendite korrektne ja edukas maksmapanek ning tunda ära nõuete esitamisega seotud kesksed probleemid ja minimaliseerida õiguskaitsevahendite kasutamisega seotud riske. Koolitusel käsitletakse läbivalt ja kompleksselt nii materiaal- kui menetlusõiguslikke küsimusi, lähtudes värskeimast Riigikohtu praktikast, õiguskirjanduse arengutest ning praktikas enim tõusetunud probleemidest. Keerulisemates küsimustes käsitletakse täiendavalt võrdlev-õiguslikke näiteid ja argumente (eelkõige BGB, CISG). Erinevate koolituspäevade käigus analüüsitakse müügi-, töövõtu-, üüri- ja rendilepingust tulenevate nõuete ja õiguskaitsevahendite maksmapanekut lähtuvalt igale õigussuhtele ja õiguskaitsevahendile omasest kontrolliskeemist.

Viimane õppepäev on pühendatud isiklike tagatiste temaatikale ning käsitlemisele tulevad käendus, garantii, konstitutiivne ja deklaratiivne võlatunnistus ning kohustusega ühinemise erinevad võimalused. Erinevat liiki isiklike tagatiste piiritlemine on keeruline, samas on nende eristamine sageli määrava tähendusega, kuna sellest võib sõltuda võlausaldaja tõendamiskoormis, samuti tagatise andja vastuväidete ulatus ning õigus keelduda kohustuste täitmisest. Koolitusele võetakse vaatluse alla oluliselt täienenud isiklikke tagatisi puudutav Riigikohtu praktika, praktikas tõusetunud olulisemad kitsaskohad, samuti hiljutised arengud õiguskirjanduses.

TOIMUMISKOHT:  Eesti Rahvusraamatukogu auditoorium (Tõnismägi 2, Tallinn)


 09.30 – 10.00 registreerimine
10.00 – 11.30 loeng
11.30 – 11.45 kohvipaus
11.45 – 13.15 loeng
13.15 – 13.45 lõuna
14.15 – 15.45 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

–  Õiguskaitsevahendite süstemaatika ja konkurents 

Lepingulised õiguskaitsevahendid, tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid, deliktilised nõuded, lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevad kohustused ja nõuded;

–  Üürniku kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed;

–  Üürileandja tagatised

–  Nõuete aegumise erisused

Koolituse teemad on leitavad täies mahus SIIN

Koolituse ühe loengu maksumus

Osalemine mitteliikmetele 129€, Eesti Juristide Liidu liikmele 115€. Mitme osaleja puhul ühest asutusest rakendub liikme soodushind.

Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Teise õppepäeva koolituskava saadetakse eraldi välja.

Registreerimine
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonitsi 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata, tuleb tasuda 100% koolituse arvest.