URMAS MARDI – KORTERIOMANDI JA KORTERIÜHISTUSEADUSE RAKENDAMISEL TEKKINUD VAIDLUSED JA LAHENDID


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit

korraldab 28. jaanuaril 2020
Eesti Rahvusraamatukogu Nurga saalis koolituse teemal

“Aktuaalsetest probleemidest korteriomandi-ja korteriühistuseaduse rakendamisel

Pildiotsingu urmas mardi tulemus

Lektor: Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi

Käesolev loeng on üles ehitatud uue 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ja varem kehtinud seaduste võrdleval analüüsil. Samuti leiavad loengus käsitlemist täiesti uued korteriühistuid puudutavad õiguspõhimõtted.

AJAKAVA:
 9.30 – 10.00  tervituskohv ja registreerumine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

 Üldsätted

1. Korteriomand ja korteriühistu

Korteriühistu

1. Korteriühistu õiguslik seisund
2. Korteriühistu põhikiri
3. Korteriühistu asukoht ja tegevuskoht
4. Korteriühistu nimi

Korteriühistu organid ja juhtimine

1. Korteriomanike üldkoosolek
2. Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
3. Hääleõigus üldkoosolekul
4. Uue üldkoosoleku kokkukutsumine
5. Juhatus
6. Juhatuse asendusliikme määramine

Valitseja

1.Valitseja
2. Valitseja juhatuse liikme vastutus
3. Majahaldur

Otsuste kehtetus

1.Korteriühistu organi otsuse kehtetus

Korteriomandi eseme kasutamine

1.Korteriomaniku õigused
2. Korteriomaniku kohustused

Korteriomandi võõrandamise nõue

1. Korteriomandi võõrandamise nõude esitamine
2.Otsuse täitmise nõudmine

Valitsemine 

 1. Valitsemise üldpõhimõtted
 2. Tavapärane valitsemine
 3. Laenu võtmine
 4. Kaasomandi eseme säilitamiseks vajalikud toimingud
 5. Olulised ümberkorraldused ja hoone taastamine
 6. Kaasomandi eseme ajakohastamine
 7. Kohustuste jaotus korteriomanike vahel majandamiskulude kandmisel
 8. Majanduskava
 9. Viivis ja sissenõudmiskulude hüvitamine

Õigus saada teavet 

 1. Korteriomaniku õigus saada teavet
 2. Korteriomaniku kohustus anda teavet
 3. Muu isiku õigus saada teavet

Korteriühistute register 

 1. Registri pidamine

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

101€, Juristide Liidu liikmele 91€ . Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale. Koolituse lõppedes väljastatakse tõend. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.