Urmas Mardi – Korteriomandi- ja korteriühistuseadus


Sündmuse detailid


EJL

Eesti Juristide Liit

korraldab 6. septembril 2017
Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis koolituse teemal

“Korteriomandi-ja korteriühistuseadus

Lektor: Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi

AJAKAVA:
  9.45 – 10.00 saabumine ja registreerimine

10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

Käesolev loeng on üles ehitatud kehtiva õiguse ja uue 01.01.2018 jõustuva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse võrdleval analüüsil. Samuti leiavad loengus käsitlemist täiesti uued korteriühistuid puudutavad õiguspõhimõtted.

 Üldsätted

 1. Korteriomand ja korteriühistu

Korteriomandi teostamine

Põhimõtted omavahelistes suhetes

 1. Suhete korraldamine kokkuleppel
 2. Erikasutusõigus
 3. Ühine korteriomand

Korteriühistu 

 1. Korteriühistu õiguslik seisund
 2. Korteriühistu põhikiri
 3. Korteriühistu asukoht ja tegevuskoht
 4. Korteriühistu nimi

Korteriühistu organid ja juhtimine 

 1. Korteriomanike üldkoosolek
 2. Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
 3. Hääleõigus üldkoosolekul
 4. Uue üldkoosoleku kokkukutsumine
 5. Juhatus
 6. Juhatuse asendusliikme määramine

Valitseja 

 1. Valitseja
 2. Valitseja juhatuse liikme vastutus
 3. Majahaldur

Otsuste kehtetus

 1. Korteriühistu organi otsuse kehtetus

Korteriomandi eseme kasutamine 

 1. Korteriomaniku õigused
 2. Korteriomaniku kohustused

Korteriomandi võõrandamise nõue

 1. Korteriomandi võõrandamise nõude esitamine
 2.  Otsuse täitmise nõudmine

Valitsemine 

 1. Valitsemise üldpõhimõtted
 2. Tavapärane valitsemine
 3.  Laenu võtmine
 4. Kaasomandi eseme säilitamiseks vajalikud toimingud
 5. Olulised ümberkorraldused ja hoone taastamine
 6. Kaasomandi eseme ajakohastamine
 7. Kohustuste jaotus korteriomanike vahel majandamiskulude kandmisel
 8. Majanduskava
 9. Viivis ja sissenõudmiskulude hüvitamine

Korteriühistu nõude tagamine 

 1. Korteriomandi omandaja vastutus
 2. Korteriühistu pandiõigus

Õigus saada teavet 

 1. Korteriomaniku õigus saada teavet
 2. Korteriomaniku kohustus anda teavet
 3. Muu isiku õigus saada teavet

Korteriühistu vara ja raamatupidamine 

 1. Reservkapital
 2. Järelevalve
 3. Raamatupidamine
 4. Majandusaasta aruanne

Korteriühistute register 

 1. Registri pidamine

KOOLITUSE MAKSUMUS:

109, Juristide Liidu liikmele 99. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.