ULVI REIMETS – RIIGIHANGETEST KOHTUTE JA VAIDLUSKOMISJONI LAHENDITE ALUSEL


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit
korraldab 19. jaanuaril 2021

Eesti Rahvusraamatukogu Auditooriumis

„Riigihangetest kohtute ja vaidlustuskomisjoni lahendite alusel“.

Ulvi_ Reimets

Lektor:  Riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Ulvi Reimets

AJAKAVA:
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

  1. Riigihangete läbiviimisel kohaldatavad menetlusreeglid.
  2. Riigihanke alusdokumentide koostamine ja vaidlustamine.
  3. Nõuded hankija otsustele.
  4. Kõrvaldamine (eelnev hankelepingute rikkumine, valeandmete esitamine, andmete esitamata jätmine).
  5. Kvalifitseerimise tingimused.
  6. Puudused hankepassis ja võimalused nende kõrvaldamiseks.
  7. Kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni sisuline kontroll.
  8. Pakkumuste vastavuse kontroll.
  9. Pakkumuste hindamise kriteeriumid 

     9.1  Pakkumuse edukaks tunnistamise otsus

     9.2  Põhjendamatult madal maksumus.

  1. Vaidlustusmenetlus.

Koolitusel analüüsitakse Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute lahendeid ning antakse soovitusi eksimuste vältimiseks nii pakkujatele kui ka hankijatele

 

Koolituse  loengu maksumus

Osalemine mitteliikmetele 109€, Eesti Juristide Liidu liikmele 99€. Mitme osaleja puhul ühest asutusest rakendub liikme soodushind.

Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Registreerimine
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonitsi 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata, tuleb tasuda 100% koolituse arvest.