ULVI REIMETS – RIIGIHANGETEST KOHTUTE JA VAIDLUSTUSKOMISJONI LAHENDITE ALUSEL


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit
korraldab 13. november 2019

Eesti Rahvusraamatukogu Auditooriumis koolituse

„Riigihangetest kohtute ja vaidlustuskomisjoni lahendite alusel“.

Ulvi_ Reimets

Lektor:  Riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Ulvi Reimets

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 kogunemine ja registreerimine, kohv
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

Koolituse eesmärgid:

1)      anda ülevaade alates 01.09.2017 jõustunud RHS-i rakendamisel tekkinud vaidlusalustest küsimustest ning analüüsida riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute lahendeid;

2)      anda praktilisi nõuandeid riigihangete läbiviimiseks ja riigihangetel osalemiseks.

Teemade käsitlemisel antakse kõigepealt koolitusel osalejatele ülevaade teemat puudutavatest õiguslikest alustest ja seejärel tuuakse näiteid riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsustest, mis teemat puudutavad. Koos analüüsitakse probleeme ja nende põhjusi, arutatakse läbi RHS-i sätete erinevad tõlgendamisvariandid.

Koolitusel kasutatakse slaide ja tuuakse näiteid riigihanke alusdokumentidest ning hankijate otsustest.

Koolituse ühe loengu maksumus

Osalemine mitteliikmetele 109€, Eesti Juristide Liidu liikmele 99€. Mitme osaleja puhul ühest asutusest rakendub liikme soodushind.

Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Registreerimine
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonitsi 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata, tuleb tasuda 100% koolituse arvest.