ULRIKA EESMAA LOENG “Uue ATS-i rakenduspraktikast ja tööõiguse aktuaalsetest probleemidest ja RAILI KARJANE LOENG ” Töölepingu seaduse kohaldamise praktikast töövaidluste lahendamisel”


Sündmuse detailid


Toimumisaeg: Neljapäev, 13.juuni 2013 kell 10:00
Toimumiskoht: Rahvusraamatukogu kuppelsaal
Lektorid: Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik ULRIKA EESMAA

Tööinspektsiooni töövaidluskomisjoni juhataja RAILI KARJANE

Käsitlemist leiavad järgmised teemad:
– uue ATS-i lähtekohad
– kes on edaspidi ametnikud, kes töötajad?
– ametniku õigused ja kohustused
– ametnike palgasüsteem
– ametiasutuste töötajate erisused võrreldes mujal töötajatega
– konkursid ja distsiplinaarmenetlus uue ATS-i alusel
– üleminek uuele ATS-le
– soodustingimused ülemineku järel
– töölepingu ülesütlemise vorminõuded
– töölepingu ülesütlemise vaidlustamine
– töölepingu ülesütlemise kehtivuse tuvastamine
– tühise ütlemisega tekitatud kahju hüvitamine

Ajakava:
09.30 – 10.00 Registreerimine
10.00 – 12.00 Loeng
12.00 – 12.45 Paus
12.45 – 14.30 Loeng
14.30 – 14.45 Paus
14.45 – 16.15 Loeng

Maksumus:
Hind osalejale 110 €, liidu liikmele ja ühest asutusest rohkem kui 2 (kahele) osalejale 95 €. Hinnale lisandub käibemaks ning hind ei sisalda lõunat.

INFO JA EELREGISTREERIMINE: koolitus@juristideliit.ee või telefonidel 6 314466.