Tuulikki Laesson – kaitsevöönditest tulenevad ja looduskaitsealased kitsendused


Sündmuse detailid


EJL esileht

Eesti Juristide Liit
korraldab 5. veebruaril 2014

Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis koolituse teemal

“Kaitsevöönditest tulenevad ja looduskaitsealased kitsendused”

Lektor: Tuulikki Laesson

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 saabumine ja registreerimine

10.00 – 12.00 Ehitistest tulenevad kitsendused ja mõjud ehitamisel-planeerimisel
12.00 – 12.45 paus lõunaks
12.45 – 14.30 Veekogudest ja kaitsealadest tulenevad kitsendused ja nende mõjud ehitamisel-planeerimisel.

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade  tehnovõrkudest ja –rajatistest, teedest ning teistest ehitistest, samuti veekogudest ja kaitsealadest tulenevatest  avalik-õiguslikest kitsendustest ja nende mõjudest ehitamisele ja planeerimisele. Koolitusel käsitletakse praktikas esilekerkinud probleeme, õigusaktide muudatusi, Euroopa ja Eesti kohtupraktikat ning suundumusi, sh Riigikogu menetluses olevate eelnõude käsitlusi.

KOOLITUSE MAKSUMUS:
98, Juristide Liidu liikmele 89. Hinnale lisandub käibemaks. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.