TRIINU RENNU – sundvaldus kui avalik-õiguslik kitsendus


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit

korraldab kontaktse koolituse

26. mail 2021
Rahvusraamatukogu auditooriumis teemal

SUNDVALDUS KUI AVALIK-ÕIGUSLIK KITSENDUS

Maa-amet | المغرب VLIP.LV

Lektor: Triinu Rennu

Maa-ameti peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri valdkonnas

Triinu Rennu pädevuses on maareformi läbiviimise, maa riigi omandisse jätmise, ruumilise planeerimise, hoonestamata riigimaade haldamise, Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade üle arvestuse pidamise ning maa hindamisega seotud tegevuste ja maa hindamise tegevuslitsentside andmise korraldamine ja elluviimine.

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 saabumine ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.30 lõunapaus
12.30 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

  1.  Kinnisomandi kitsendsute liigitus, sundvaldus kui haldusaktiga seatav kitsendus,
  2. Sundvalduse seadmise lubatavus ja menetluse läbi viimine sh isikute teavitamine,

3. Sundvalduse seadmise eelised võrreldes servituudi seadmisega,

4. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine, sh sundvalduse tasu määramine,

5. Avalikes huvides tehnovõrkude ja –rajatiste püstitamiseks sundvalduse seadmine, talumistasu ja varalise kahju hüvitamine, mis tekib sundvalduse seadmise tõttu,

6. Sundvalduse andmete esitamine maakatastrile ja andmete avalikustamine,

7. Kaasaegne Riigikohtu kohtupraktika.

 

KOOLITUSE MAKSUMUS:

Juristide Liidu liikmele 99 €  ja klientidele 109€. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – juristide liidu liikme soodushinnaga.

 

REGISTREERIMINE:

E-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.