TANEL RUUSMAA, MIIKO VAINER JA REVO KRAUSE – “UUT OLULIST MAKSUKORRALDUSES”


Sündmuse detailid


 EJL_1

Eesti Juristide Liit

korraldab 17. jaanuaril 2019

Kaarli Hambaravi konverentssaalis V korrusel seminar- koolituse

(Toompuistee 4, Tallinn)

“UUT OLULIST MAKSUKORRALDUSES”

 AJAKAVA: 

9.30 – 10.00  registreerimine ja hommikuergutus

10.00 -11.00  Algaval aastal jõustuvatest olulistest uuendustest ja muudatustest maksukorralduse seaduses

– maksuhalduri teabe andmise kohustuse ja avalike andmete regulatsiooni täiendused,

– maksusaladust sisaldava teabe laiendamise ja maksuvõla mõiste täpsustused,

– maksuõigusrikkumise tagajärjel tekkinud maksuvõla eest vastutamist reguleerivad normid,

– muudatused lepingulist vastutust puudutavates normides,

– automaatsete haldusaktide regulatsioon

– revisjoni kui kontrolli eriliigi kaotamine

Tanel Ruusmaa, MTA õigusloome valdkonnajuht

Tanel Ruusmaa tegeles enne Maksu- ja Tolliametisse tööle asumist Rahandusministeeriumis maksupoliitika osakonnas maksuseaduste väljatöötamisega. Tanel on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning töötanud juristina erinevates asutustes ca 14 aastat

11.00 – 12.00 Tegeliku juhi vastutusest.

– edaspidi on võimalik sisse nõuda maksuvõlga ka äriühingut tegelikult juhtivalt füüsiliselt isikult, kes ei ole küll kantud juhatuse liikmena äriregistris registrikaardile, kuid kelle tahtlik tegevus on põhjustanud maksuvõla.

Miiko Vainer, MTA erimenetluse valdkonna peajurist

Miiko Vainer on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna MA õpingud 2012. aastal, töötanud Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonnas ja Sisekaitseakadeemia finantskolledžis lektorina. Varasemalt MTA-s kohtujuristina praktiseerinud Miiko juhendab täna erimenetluse valdkonna juristide tiimi ning osaleb aktiivselt valdkonna õigusloomes.

 12.00 – 12.45 vaheaeg lõunaks

12.45 – 14.30 Uut huvitavat maksuasjade kohtupraktikas – mille üle maksuhalduriga kohtus vaieldakse ja kuidas vaidlused on lõppenud?

Revo Krause, MTA kohtumenetluse valdkonna peajurist

Revo Krause on Maksu- ja Tolliameti peajurist, kes on esindanud Maksu- ja Tolliametit kohtutes üle 10 aasta, ning on selle aja jooksul ka aktiivselt panustanud erinevate maksualaste  koolituste läbiviimisse nii organisatsioonis sees kui ka väljapoole.

REGISTREERIMINE:

e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

Mitteliikmetele 101,00 €, juristide liidu liikmele 91,00€. Ühest asutusest mitme osaleja soodustus– liikme soodushind.

Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale.

Koolituse lõppedes väljastatakse osalejale tõend ja vajadusel e- koolitusmaterjalid.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või

telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.