Tambet Tampuu – Hagimenetluse aktuaalsed probleemid II


Sündmuse detailid


EJL

Eesti Juristide Liit

korraldab 9. aprillil 2015
Rahvusraamatukogu Nurgasaalis koolituse teemal

“Hagimenetluse aktuaalsed probleemid

Lektor: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik Tambet Tampuu

AJAKAVA:
  9.30 – 10.00 kogunemine ja registreerimine

10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

1. Hagi kvalifitseerimise kohustus ja tõendamisele kuuluvate asjaolude ringi selgitamine;
2. Asjaolude tõendamise koormuse ning tõendite lubatavuse, asjakohasuse ja piisavuse selgitamine;
3. Tõendamisest vabastamine;
4. Menetlusosalise väite põhistamine;
5. Vaheotsus nõude põhjendatuse kohta;
6. Vaheotsus hagi aegumise küsimuses;
7. Menetlusõiguse normi oluline rikkumine ja selle tagajärjed;
8. Tagaseljaotsus.

KOOLITUSE MAKSUMUS:
109, Juristide Liidu liikmele 99. Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda  lõunat. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.