TAMBET TAMPUU – Sissevaade tsiviilkohtumenetluse uutele suundadele: Valikülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2021. -2022. a praktikast


Sündmuse detailid


Eesti Juristide Liit

korraldab 14. juunil 2022

koolituse Zoom veebiplatvormi kaudu

Sissevaade tsiviilkohtumenetluse uutele   suundadele: Valikülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2021. -2022. a praktikast

Koolitaja: Tambet Tampuu, Riigikohtu kohtunik

AJAKAVA

09.45-10.00 Registreerimine ja ühinemine veebis
10.00-12.00            Loeng
12.00-12.30            Paus
12.30-14.30     Loeng

 

KÄSITLETAVAD TEEMAD

 I Materiaalõigus

 1. Töölepingu eristamine teistest lepingutest ja lepingueelsetest läbirääkimistest (TLS §-d 1, 4 ja 11, VÕS § 14 jt)

 

 1. Deliktiline vastutus omandiõiguse rikkumise korral (VÕS § 1043,  § 1045 lg 1 p 5, § 1050, § 1056 jt.)

 

 1. Delikti üldkoosseisul põhinev (süüline) vastutus isiku tervise kahjustamise korral (VÕS § 1043,  § 1045 lg 1 p 2, § 1050 jt)

 

 1. Isiklike õiguste rikkumisest tulenev deliktiline vastutus

 

 1. Esindusõiguseta teist isiku esindanud isiku vastutus (TsÜS § 130, VÕS § 127 lg 2 jt)

 

 1. Võlatunnistus (VÕS § 30 jt)

 

 1. Ostueesõigus (VÕS § 249 jj)

 

 1. Arvelduskontolepingu erakorraline ülesütlemine (VÕS §  720 lg 2 jt)

 

 1. Kaasomaniku kohustus teisele kaasomanikule välja anda kaasomandist saadud kasu (AÕS § 71 lg 2, § 72 jt)

 

 1. Osaniku ja aktsionäri nõude osaühingu või aktsiaseltsi vastu dokumentidega tutvumiseks (ÄS § 94, § 166 lg 1 ja § 287)

 

 1.  Korteriomanike ja korteriühistu omavahelistest suhetest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (VÕS § 115 jj)

 

 1. Korteriomanike erikasutusõigus (KrtS §-d 9, 13, 14 jt)

 

 1. Korteriühistu majandamiskulude nõuded korteriomanike vastu

 

 1. Elatise vaidluse lahendamine laste vahelduva elukoha korral (PKS § 100, § 105 lg 3). jt)

 

 1. Juurdepääsuõiguse korral hüvitise väljamõistmine (AÕS § 156 jt).

 

 

II Tsiviilkohtumenetlusõigus 

 

 1. Hagi tagamine (TsMS § 377 jj)

 

 1. Asja kuulumine maakohtu pädevusse (TsMS § 1, § 371 lg 1 p 2, § 423 lg 1 p 13, § 475 lg 2 jt)

 

 1. Sama hagi teistkordse menetlemise keeld ja tuvastushagi (TsMS § 371 lg 1 p-d 4-7, § 423 lg 1 p-d 3, 4, 5, § 428 lg 1 p 2, § 368 lg 1 jt)

 

 1. Kohtuasja lahendamine kirjalikus menetluses (TsMS §-d 341, 403 jt)

 

 1. Eeltõendamismenetlus (TsMS § 244 jj)

 

 1. Menetluskulude jaotus kohtuasja osalise lahendamise korral (TsMS § 173 lg 1 jt)

 

 1. Hagi menetlusse võtmisest keeldumine või läbi vaatamata jätmine hagi õigusliku perspektiivituse tõttu (TsMS § 371 lg 2, § 423 lg 2 jt)

 

 1. Menetlusdokumentide kättetoimetamine (TsMS §  311 jj)

 

 1. Kohtu kvalifitseerimis- ja selgitamiskohustus (TsMS § 329 lg 3, § 329, § 438 lg 1 jt)

 

KOOLITAJAST

 

Tambet Tampuu on 2003. aastast Riigikohtu kohtunik, Tartu Ülikooli  tsiviilõiguse õppetooli lektor.

 

KOOLITUSE MAKSUMUS

Soodushind Juristide Liidu liikmele – 99€ ning mitteliikmetest klientidele osalus-tasu 109€. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

 

REGISTREERIMINE

e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

 

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

____________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.

Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.