TAMBET TAMPUU – DELIKTIÕIGUSE RAKENDAMISEST


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit
korraldab 18. juunil 2020
Eesti Rahvusraamatukogu Auditooriumis koolituse teemal

“DELIKTIÕIGUSE RAKENDAMISEST“

 tambet-tampuu

Lektor: Riigikohtu Tsiviilkolleegiumi kohtunik Tambet Tampuu

Riigikohtu kohtunik Tambet Tampuuon lõpetanud 1986. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna cum laude ning omandanud õigusteaduste magistrikraadi aastal 1998.

Tambet Tampuu töötas alates 1998 aastast Tartu Ringkonnakohtu kohtunikuna ning 2003 aastast kuni tänaseni on Tambet Tampuu Riigikohtu kohtunik. Lisaks kohtuniku ametile on ta Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna Eraõiguse instituudi Tsiviilõiguse õppetooli tsiviilõiguse lektor. Tambet Tampuu on osalenud ka mitmete eraõiguse seaduseelnõude ettevalmistamisel ja veel on ta avaldanud mitmeid eraõiguse alaseid teaduspublikatsioone.

AJAKAVA:

9.45 – 10.00 saabumine ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 15.00 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

 1. Eri liiki kahju hüvitamise nõuete eristamine

1.1. RKTKo 2-15-1663

1.2. RKTKo 3-2-1-51-11 

1.3. RKTKo 2-16-6563 ja T.Tampuu eriarvamus

2. Asja hävimisest või kahjustamisest tekkiv deliktiline üldvastutus (VÕS § 1043,  1045 lg 1 p 5 ja  § 1050 jt)

2.1. RKTKo 3-2-1-11-11 

2.2. RKTKo 3-2-1-39-15 

3. Isiku tervise kahjustamisest tekkiv deliktiline üldvastutus (VÕS § 1043,  1045 lg 1 p 2 ja  § 1050 jt).

3.1. RKTKo 3-2-1-127-16 

3.2. RKTKo 2-16-9313 

4. Isiku au teotamisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 4, §-d 1046, 1047, 1050 jt)

RKTKo 2-16-14655 

5. Isiku kohta ebaõigete andmete avaldamisest tulenevad nõuded (VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p-d 4, 7 ja lg 3, §-d 1046, 1047, 1050, § 1055 lg 1 jt)

RKTKo 2-17-17140 

6. Tahtlikust heade kommete vastasest tegevusest tulenev deliktiline üldvastutus (VÕS § 1043, § 105 lg 1 p 8 jt)

RKTKo 2-16-14655 

7. Riskivastus (VÕS §-d 1056-1060 jt)

RKTKo 2-18-5278

8. Solidaarne deliktiline vastutus  (VÕS § 137, § 1043jj, VÕS § 1054 lg 1, TLS §-d 74–76 jt)

8.1. RKTKo 3-2-1-161-12

8.2. RKTKo 3‑2‑1‑11‑17

8.3. RKKKo 1-17-6824

9. Koolieelse lasteasutuse järelevalve all viibiva lapse õigusvastaselt tekitatud kahju eest vastutavate isikute mittesüüline deliktiline vastutus (VÕS § 137 lg 1, § 1053 jt)

RKTKo 3-2-1-128-16

10. Hagi tagamisega või muul viisil esialgse õiguskaitse kohaldamisega tekitatud kahju hüvitamise kohustus (TsMS § 391, HKMS § 28 ja § 254 lg 3 jt).

10.1. RKTKo 2-15-4981

10.2. RKTKo 2-15-4239

11. Kahju tekitamise lõpetamise  või sellega ähvardamisest hoidumise nõue (AÕS § 89, VÕS § 1055 lg-d 1 ja 2 jt)

11.1. RKTKo 2-16-4856 

11.2. RKTKo 2-14-21673 

12. Lepingu sõlmimiseks kohustamine deliktiõiguse sätete alusel (VÕS § 136 lg 5, § 1043, § 1045 lg 1 p 8 jt)

12.1. RKTKo 2-15-18478 

12.2. RKTKm 2-16-14722

13. Laenuandja vastutus käendajale teavitamiskohustuse rikkumisega tekitatud kahju eest (VÕS § 14 lg 2, § 115 jt)

13.1. RKTKo 3‑2‑1‑160‑16

13.2. RKTKo 2‑14‑21710

13.3. RKTKo 2-13-31650

14. Kahju hüvitamise nõuetega seotud tuvastushagide menetlemine (TsMS § 368 lg 1 jt)

RKTKo 2-17-11858  

15. Vaheotsus kahju hüvitamise hagimenetlustes (TsMS § 499 lg-d 1 ja 2 jt)

15.1. RKTKo 3-2-1-11-11 

15.2. RKTKo 3-2-1-155-11 

16. Kaitsenormi rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (VÕS §1043, §1045 lg1 p7, lg3,§1050 jt)

16.1 RKTKo 3-2-1-153-16

16.2 RKTKo 2-16-14655

KOOLITUSE MAKSUMUS:

119€, Juristide Liidu liikmele 109€. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest/ettevõttest rakendub soodustushind 109€ hinnale lisandub käibemaks. Hind sisaldab tervituskohvi ja koolitusmaterjale. Täiendkoolituse osalenud isikule väljastatakse tõend.

REGISTREERIMINE:

e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

__________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata – tuleb tasuda 100% koolituse arvest.