SUSANN LIIN – Perekonnaõiguse aktuaalseid probleeme Riigikohtu praktikas


Sündmuse detailid


EJL_1

Eesti Juristide Liit

korraldab 11. märtsil 2021

Veebiseminari Zoom keskkonda kaudu koolituse

 Susann_Liin

Lektor: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik Susann Liin

„Perekonnaõiguse aktuaalseid probleeme Riigikohtu praktikas”

Susann Liin on Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik ja õigusteaduskonna doktorant. Ta õpetab Tartu Ülikoolis perekonna-ja pärimisõigust ja on tegelenud perekonnaõiguse ja maksejõuetusõiguse alase õigusloomega.

 AJAKAVA:

10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

 Käsitletavad teemad

Koolitusel on plaanis käsitleda Riigikohtu praktikas viimastel aastatel tõusetunud perekonnaõiguslikke küsimusi. Plaanis on anda ülevaade viimase aja Riigikohtu praktikas väljendatud seisukohtadest ja käsitleda lähemalt peamiselt abikaasade ühisvara ning lapse ülalpidamiskohustuse, hooldusõiguse ja suhtlusõigusega seotud küsimusi. Loengu esimeses osas keskendutakse abikaasade ühisvaraga seotud küsimustele ning teises osas elatise, hooldusõiguse ja suhtlusõigusega seonduvale.

I Aktuaalset perekonnaõiguses
•uut õigusloomes
•materjale ja uuringuid

II Elukaaslaste ja abikaasade varasuhted
•seltsinguvara koosseis ja likvideerimine
•abikaasade ühisvara valitsemine ja sellele sissenõude pööramine

III Ülalpidamine, vanema ja lapse õigussuhe, eestkoste

seadusjärgne ülalpidamiskohustus
hooldus- ja suhtlusõigus
eestkostetava tehingud ja eestkostja ülesanded

 

KOOLITUSE MAKSUMUS:

109€, Juristide Liidu liikmele 99€. Hinnale lisandub käibemaks, hind ei sisalda lõunat. Hind sisaldab kohvipausi ja koolitusmaterjale. Koolituse lõppedes väljastatakse tõend. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.Täiendkoolituse osalenud isikule väljastatakse tõend.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.