Sandra Mikli – Planeerimis- ja ehitusõiguse uuendused


Sündmuse detailid


EJL

Eesti Juristide Liit

korraldab 9. septembril 2015
Rahvusraamatukogu väikses konverentsisaalis koolituse teemal

“Planeerimis- ja ehitusõiguse uuendused”

Lektor: Justiitsministeeriumi nõunik Sandra Mikli

AJAKAVA:
  9.45 – 10.00 saabumine ja registreerimine
10.00 – 12.00 loeng
12.00 – 12.45 lõunapaus
12.45 – 14.30 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:
Planeerimisõiguse üldsätted, põhimõtted ja –mõisted.
Menetluslikud muudatused, sealhulgas planeerimismenetluse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse ühitamine, planeeringu algatamine, kaasamine ja koostöö, planeeringu heakskiitmine, planeeringu kehtestamine, planeeringu elluviimine, planeeringu kõrvaltingimused ja menetlustähtajad.
Planeeringute liigid, sealhulgas uued planeeringuliigid ja nende paiknemine planeerimishierarhias ning menetlust puudutavad küsimused.
Detailplaneeringu elluviimise leping.

Ehitusõiguse üldsätted, põhimõtted ja –mõisted, üldnõuded.
Projekteerimistingimused, sealhulgas erinevad alused projekteerimistingimuste andmiseks, menetlus, seos ehitusmäärustega.
Teavitus- ja loamenetlus, sealhulgas teavituse ja loa õiguslik tähendus, eeldused, lubade kontrolliesemed, menetlus, teavitusmenetluse üleminek loamenetluseks, loa andmine/andmata jätmine, kehtetuks tunnistamine.
Ehitusõiguse eriosa, kaitsevööndid ning suuremad muudatused eriehitiste osas, eratee avalikuks kasutamiseks määramine.
Riiklik järelevalve.
Ebaseaduslikke ehitisi puudutav regulatsioon rakendusseaduses.

KOOLITUSE MAKSUMUS:
109, Juristide Liidu liikmele 99. Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki. Mitme osaleja soodustus ühest asutusest – liikme soodushinnaga.

REGISTREERIMINE:
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.